DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 10-07-2007
WEBLOG VAN TINY SCHOOL 7

Lees dit boek

Op zaterdag 30 juni jongstleden mocht ik als ritueelbegeleider bij afscheid aanwezig zijn bij de presentatie van het boek ‘Hoe zou jij het willen? Persoonlijk afscheid nemen van je dierbare’.


Dit boek is geschreven door Hermien Embsen en Ton Overtoom, docenten van de opleiding ‘Ritueel begeleiden bij afscheid’. Dat wat in de opleiding uitgebreid aan de orde komt, is in dit boek op compacte en heldere wijze beschreven. Naast enkele van mijn collega's heb ook ik een bescheiden bijdrage aan dit boek mogen leveren.

Het boek valt eigenlijk in twee delen uiteen. Of je kunt zeggen: het zijn twee boeken verenigd in één. De rechterpagina's verhalen van een familie die met behulp van een ritueelbegeleidster afscheid nemen van Piet Koopman, echtgenoot, vader, schoonvader, opa, buurman, vriend. De linkerpagina's gaan over de werkwijze en ervaringen van ritueelbegeleiders.

Je kunt dit boek twee keer lezen, eerst alle rechterpagina's en daarna alle linkerpagina's. Of per hoofdstuk, eerst de informatie op de rechterpagina's en vervolgens de visie, zienswijze én ervaringen op de linkerpagina’s die erbij horen.

Op een heldere, inzichtelijke wijze wordt beschreven hoe de familie, die zoals iedere familie bestaat uit verschillende personen (moeder, kinderen, aangetrouwden, kleinkinderen) met ieder hun eigen karakter, en als nabestaanden met een eigen relatie tot de overledene, worstelen met de vraag hoe er afscheid genomen moet worden. Wat voor afscheidsviering er zal zijn?

Omdat de pastor niet beschikbaar is en er iemand wel eens van ‘een ritueelbegeleidster’ heeft gehoord, wordt besloten met haar contact op te nemen. Dit vind ik zwak in het verhaal, de ritueelbegeleidster komt eigenlijk toevallig in beeld. Vanaf het moment dat zij in gesprek gaat met de familie is haar rol duidelijk en is iedereen blij met haar inbreng.

Vanaf het moment dat de ritueelbegeleidster actief aanwezig is, wordt er niet meer gesproken over de uitvaartverzorger, terwijl het toch ook praktijk is, dat deze zich niet zo snel aan de kant laat schuiven. Dat is hier wellicht ook niet gebeurd, maar hoe de samenwerking met hem of haar verloopt, wordt verder niet beschreven.

Dat is in feite mijn enige kritiekpunt op dit boek. Ik zou het willen aanbevelen aan iedereen die voor zichzelf en/of voor anderen denkt: Hoe zou ik / jij het willen? Voor iedereen die bij een uitvaartdienst denkt: Zo zou ik het zéker niet willen! Of juist: Zó zou ik het ook voor mezelf willen!

Het boek geeft een duidelijke visie. Er wordt niet zomaar wat gedaan. Niet zomaar een mooi gedichtje voorgedragen of een lied gezongen, maar iedere keer is er sprake van een bewuste keuze.

Je kunt ideeën halen uit het boek en het maakt duidelijk dat je op je eigen manier vorm en inhoud kunt en mag geven aan de afscheidsplechtigheid van jezelf en/of van je dierbare, zodat je samen met anderen op een voor jou goede wijze afscheid neemt en weer verder kunt met je leven zónder hem/haar.

Veel boeken verschijnen met als onderwerp begrafenis, crematie, persoonlijk afscheid nemen, uitvaartrituelen, symbolen, afscheidsgedichten, dood, rouwverwerking. Dit boek geeft op een toegankelijke wijze weer hoe het zou kunnen volgens je eigen wens. Lees dit boek, want jij bent potentieel die dierbare van wie afscheid genomen moet worden of die nabestaande die afscheid moet nemen.

-----------------------

Tiny School woont in Noord-Limburg en als ritueelbegeleider bij afscheid werkzaam in heel Nederland. Ook Nederlanders die net over de grens in Duitsland wonen kan hij ten dienste zijn. Hij wil nabestaanden behulpzaam zijn met het op hun eigen manier en volgens hun eigen levensovertuiging vorm en inhoud te geven aan de afscheidsplechtigheid.

Eerdere bijdragen van Tiny:
My way
Voorbereiding
Vakantie
Bol wol en antraciet
Rouw op je dak
Wie beoordeelt uiteindelijk mijn kundigheid?

Terug naar archief...