vrijdag 1 december 2023
DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
STAATSBOSBEHEER: BEGRAVEN IN NATUUR NIET MOGELIJK
Geplaatst: 19-03-2007

Geen natuurbegraafplaatsen, wel asverstrooiingen in de natuur. Staatsbosbeheer heeft onlangs laten weten dat begraven in bestaande natuur niet tot haar kerntaak behoort, vanwege de mate van ecologische verstoring die dit met zich meebrengt.


We schreven het al eerder: Natuurbegraafplaatsen zullen er hier waarschijnlijk nooit komen. Niet de echte, zoals die in Engeland er zijn. Daarvoor is Nederland te klein en hebben we te weinig echte natuur.

Vanwege kamervragen over begraven in de natuur had voormalig minister Veerman beloofd dat Staatsbosbeheer onderzoek zou doen naar de mogelijkheid van natuurbegraafplaatsen. Onlangs heeft zijn opvolger Verburg de Tweede Kamer geïnformeerd over de gedragslijn asverstrooiing en begraven in natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Deze gedragslijn is door Staatsbosbeheer ontwikkeld om ecologische, ethische, esthetische en economische kaders te stellen voor de uitvoering van asbestemming en natuurbegraven op haar terreinen.

Staatsbosbeheer is van mening dat het mogelijk maken van begraven in bestaande natuur niet tot haar kerntaak behoort, vanwege de mate van ecologische verstoring die dit meebrengt in een natuurgebied. Daarom komen er geen begraafplaatsen in haar terreinen. Wel staat Staatsbosbeheer positief ten opzichte van de ontwikkeling van begraafplaatsen aan de randen (bufferzone) van bestaande terreinen, wat een uitbreiding van de natuur betekent. Asverstrooiing wordt door Staatsbosbeheer verder uitgewerkt. In een pilot wordt onderzocht of in twee gebieden met grafheuvels asbestemming mogelijk gemaakt kan worden

Omdat asbestemming om specifieke kennis en ervaring vraagt, zowel op het gebied van beheer en inrichting als op het gebied van communicatie en contracten met nabestaanden, is Staatsbosbeheer in gesprek met ‘de Facultatieve Groep’ (eigenaar van zeven crematoria en twee begraafplaatsen) om te onderzoeken of dit in een stichting vorm kan krijgen. De Facultatieve zal zorg dragen voor de uitvoering van de pilot en daarmee voor de coördinatie van onder meer begeleiding bij asverstrooiing op bestaande grafheuvels en het bijzetten van urnen in oude, geheel vergraven of nieuw op te werpen grafheuvels en extra onderhoud van de betreffende natuurgebieden.

Staatsbosbeheer streeft er naar om de pilot asbestemming te starten in twee gebieden. Het is de bedoeling om in één gebied kunst in te passen en om in het andere gebied juist geen markeringen of gedenktekens te gebruiken. De natuur en natuurlijkheid vormen een belangrijke leidraad bij de uitwerking van de gedragslijn. Dit geldt voor de uitstraling van de gebieden, van eventuele kunst ter plaatse en te gebruiken materialen. Hierdoor blijft de harmonie tussen natuur en funeraire cultuur in balans. De locaties zijn nog niet definitief vastgesteld.

Terug...