DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
TEST UW DOODSANGST

Geef aan elke uitspraak punten, van 0 tot en met 4, volgens de volgende schaal:

Geheel onjuist = 0
Over het algemeen onjuist = 1
Niet zeker = 2
Enigszins juist = 3
Zeer juist = 4

* In crisis-situaties houd ik over het algemeen het hoofd koel

* Ik ben snel angstig of ongerust

* Ik kan licht hypochondrisch worden genoemd en ben overdreven bezorgd voor infecties

* Ik heb nog nooit een mystieke, spirituele, uit-het-lichaam- of bijna-dood-ervaring meegemaakt

* Ik ben ongewoon bang in vliegtuigen bij het opstijgen en het landen

* Ik hang geen enkele religie aan of heb geen bepaalde filosofie die mij helpt de dood onder ogen te zien

* Ik geloof niet in enige vorm van overleven van de ziel na de dood

* Ik zou er veel voor over hebben als mijn lichaam onsterfelijk kon zijn

* Ik ben een echt stadsmens en sta niet dicht bij de natuur

* Angst voor de dood tast de kwaliteit van mijn leven aan

* Ik ben bijgelovig en geloof dat als ik mij nu voorbereid op de dood mijn einde wordt vervroegd

* Ik vond het erg hoe sommige van mijn familieleden gestorven zijn en ben bang dat mijn dood hetzelfde zal zijn

* Mijn ervaring met het overlijden van vrienden was zonder meer negatief

* Ik zou mij meer op mijn gemak voelen bij een stervend familielid als hem/haar niet gezegd werd dat hij stervende is

* Ik ben bang alleen te zullen sterven zonder vrienden om mij heen

* Ik ben bang langzaam te zullen sterven

* Ik ben bang plotseling te zullen sterven

* Ik ben bang vr mijn tijd te zullen sterven, of terwijl mijn kinderen nog jong zijn

* Ik ben bang te sterven voordat ik mijn verwachtingen van het leven heb waargemaakt en al mijn talenten heb benut

* Ik ben bang te sterven zonder mijn liefde duidelijk te hebben uitgesproken aan degenen die mij dierbaar zijn

* Ik ben bang te sterven zonder dat ik werkelijk van het leven genoten heb

* Ik ben bang voor wat er wel of niet na mijn dood zal gebeuren

* Ik ben bang voor wat er met mijn familie zou kunnen gebeuren na mijn dood

* Ik ben bang in een ziekenhuis of een verpleeghuis te moeten sterven

* Ik ben bang dat degenen die voor mij zullen zorgen op mijn sterfbed de druk niet aan kunnen

* Ik ben bang geen hulp bij euthanasie te zullen krijgen als de tijd daar is en ik er om vraag

* Ik ben bang dat er buiten mijn wil om euthanasie op mij zal worden gepleegd

* Ik ben bang niet voldoende pijnstillers te krijgen op mijn sterfbed

* Ik ben bang te veel medicijnen te krijgen op mijn sterfbed, zodat ik mijn dood niet bewust zal meemaken

* Ik ben bang dood verklaard te worden terwijl ik nog leef, of om levend begraven te worden

* Ik ben bang dat ik op het moment dat ik met mijn eigen dood geconfronteerd word geheel in de war raak en al mijn spirituele waarheden verlies

* Ik ben bang voor wat er met mijn lichaam kan gebeuren na mijn dood

* Ik ben bang Alzheimers te krijgen of een andere ziekte die mijn mentale vermogens aantast

* Over het geheel genomen moet ik zeggen dat ik uitzonderlijk angstig ben over de dood en het doodgaan

De uitslag:
Heeft u een score van 65 of meer, dan bent u extreem angstig. U kunt overwegen in therapie te gaan.
Met een score tussen de 40 en 65 kunt u 'ongewoon angstig' worden genoemd. U kunt baat hebben bij meditatie, zelf-hypnotische autogene training, zang, dans, filosofie en dergelijke om de angstgevoelens te onderzoeken en accepteren.
De 'gewoon angstigen' hebben een gemiddelde score, dat wil zeggen onder de 40. Zij hebben overigens geen enkele reden tot zelfvoldaanheid, want in zeker opzicht geldt dat angst samengaat met intelligentie.
De test is vooral interessant vanwege de vragen die het oproept en minder om het getal dat er uiteindelijk uitkomt.

Copyright test en uitslag: The Natural Death Center, Londen. Met toestemming overgenomen en vertaald.
Terug...