maandag 15 juli 2024
DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
NEDERLANDSE VROUWEN RELATIEF ONGEZOND
Geplaatst: 03-12-2008

Met de gezondheid van de Nederlandse vrouwen gaat het minder goed dan in een flink aantal andere EU-landen. In ons land sterven vrouwen vaker dan gemiddeld aan kanker en aan ziekten van de ademhalingswegen, zoals COPD.


Het verschil met het EU-gemiddelde wordt bij kanker zelfs nog groter; steeds meer Nederlandse vrouwen sterven aan longkanker terwijl dit bij Nederlandse mannen juist sterk afneemt. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het instituut vergeleek de gezondheid van inwoners van 27 landen die lid zijn van de Europese Unie. Dat Nederlandse vrouwen relatief vaak overlijden aan kanker en longziektes komt door het hoge percentage vrouwen dat heeft gerookt. Roken is van grote invloed op sterfte aan longkanker en ademhalingsziekten. Net als in veel andere EU-landen daalt ook in Nederland het aantal rokers. Toch behoort Nederland nog tot de EU-landen met het hoogste percentage rokende vrouwen.

Uit het onderzoek van het RIVM komen ook positieve gezondheidsontwikkelingen naar voren voor Nederland. Zo stijgt de gemiddelde levensverwachting sinds 2000 weer, na een periode van stagnatie in de jaren negentig. De leeftijd die Nederlandse vrouwen bereiken is 82 jaar en ligt daarmee wat boven het gemiddelde van de 27 EU-landen.

Net als in andere EU-landen leven vrouwen in Nederland langer dan mannen, maar de levensverwachting van Nederlandse mannen is vergelijkbaar met de hogere levensverwachting van de 15 meer welvarende ‘oude’ EU-landen. Nederlandse mannen worden gemiddeld 78 jaar en de levensverwachting in goede gezondheid is voor hen relatief hoog. Het onderzoek laat verder zien dat Nederland tot de beste Europese landen behoort voor sterfte door hart- en vaatziekten en ongevallen.

Het RIVM vergeleek de gezondheid in Nederland met die van de andere Europese lidstaten op basis van een set van meer dan tachtig Europese gezondheidsindicatoren over onder andere ziekte, leefstijl en preventie. Het onderzoek is mede ingegeven door de ambitie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit 2006 om de Nederlandse volksgezondheid terug te brengen in de top vijf van Europa.

Terug...