DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 28-02-2008
GRONINGSE LIJKENHUISJES

Enig idee wat een lijkenhuisje is? Ze zijn nog overal te vinden in Nederland. Pieter de Vries schreef een boekje over lijkenhuisjes in Groningen.


Lijkenhuisjes zijn kleine gebouwtjes op kerkhof en begraafplaats die vroeger dienst deden als opbaarruimte. in de Wet op de Besmettelijke Ziekten van 1872 werd vastgelegd dat elke begraafplaats zo'n ruimte of huisje moest hebben. Dit voorschrift was een gevolg van een andere kijk op hygiëne en gezondheidszorg, die dankzij nog veel meer maatregelen aan het eind van de 19e eeuw sterk verbeterde. Lijkenhuisjes werden vaak gecombineerd met een opbaarruimte. In dit gebouw werd, in afwachting van de begrafenis, de lijken gelegd van mensen die aan een besmettelijke ziekte waren overleden. Door deze gescheiden te houden van de levenden werd de kans op besmetting geminimaliseerd.

Pieter de Vries deed onderzoek naar de oorsprong van de gebouwtjes. In zijn boekje Het huisje op de begraafplaats beschrijft hij ruim 170 nog in de provincie Groningen aanwezige lijkenhuisje, geïllustreerd met foto’s. Ingegaan wordt op de bouwhistorie en de kenmerken van de baarhuisjes. Tevens is er aandacht voor bijzondere attributen die zich soms nog bevinden in de oude huisjes en een verwijzing vormen naar de wijze waarop vroeger werd begraven.

Ook andere architectonische bouwwerkjes op begraafplaatsen komen aan de orde, zoals poortgebouwen en klokkenstoelen. Een kaart geeft overzicht van de ruim 170 locaties van de lijkenhuisjes.

Het huisje op de begraafplaats. Lijkenhuisjes in Groningen is uitgegeven door uitgeverij Profiel BV, ISBN 978 90 5294 389 3, en kost € 19,50.

Terug naar archief...