DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 11-10-2007
WEBLOG VAN TINY SCHOOL 10

De grens over

Omdat ik woon in een klein dorpje aan de Duitse grens kom ik nog wel eens aan 'd'n andere kant van de poal', zoals dat hier genoemd wordt. Ik steek de grens over om te fietsen, te winkelen, op vakantie te gaan. Op die wijze leer ik mijn Duitse buren enigszins kennen. Hoe hun huizen eruit zien, hoe het er in het verkeer aan toegaat, hun kleding, gewoontes.


Tot ergernis van mijn dochters (zij moeten daar niets van hebben) kijk ik ook regelmatig naar de Duitse zenders, via de satelliet zijn er velen te ontvangen. Hiermee hou ik mijn kennis van de Duitse taal op pijl en kan ik het dus ook aardig spreken en verstaan.

Echter, een uitvaart heb ik in Duitsland nog niet meegemaakt. Wat de gebruiken bij 'ein Bestattung' zijn weet ik eigenlijk niet. Op die wijze kijk ik te weinig over de grens en weet dus niet hoe het bij een begrafenis, crematie, afscheidsceremonie toegaat. Terwijl er voor mij best wel kansen zouden kunnen liggen. Want een redelijk grote Duitse plaats (Goch) ligt op 5 kilometer afstand en Kleef of Kevelaer is maar 15 kilometer, terwijl naar Venray, Venlo of Nijmegen op Nederlands grondgebied al gauw zo'n 30 kilometer reizen zijn.

Echter hoe pak je zo iets aan? Om daar achter te komen ben ik onlangs gestart met de Euregionale Module Generatie Grenzeloos, voor ondernemers die niet alleen in eigen land succesvol willen zijn, maar ook de kansen uit het buurland willen benutten. Ik wil niet met mijn rug naar de grens staan, maar contacten aanknopen met Duitse ondernemers en mijn kennis over de Duitse markt verbreden.

In een viertal workshops (afwisselend in Venlo – Nederland en Mönchen Gladbach – Duitsland), met Nederlandse én Duitse deelnemers, wordt hieraan gewerkt. Tijdens de eerste workshop werd besproken en praktisch duidelijk gemaakt over hoe wij over ons buurland en de mensen die daar wonen denken. Alle clichés en stereotiepen kwamen aan de orde. Maar ook de gewoontes, de gebruiken, hoe en waarom mensen doen zoals ze doen. Als je dat van elkaar weet en respecteert, kun je op een goede wijze contacten aanknopen. Want zeker in Duitsland gaat men veel formeler met elkaar om. De hiërarchie is veel duidelijk dan bij ons. Iemand wordt aangesproken met Herr of Frau en met Sie en vaak ook met hun titel zoals 'Herr Director', terwijl het in Nederland veel sneller met de voornaam gaat en er sneller getutoyeerd wordt.

De komende workshops gaan over verkoop en marketing van Duitsland naar Nederland en omgekeerd. Welke grensoverschrijdende bedrijfsideeën maken kans in het buurland en wat zijn de wettelijke randvoorwaarden als je in het buurland je bedrijfsactiviteiten ontplooit?

Als ik 50 kilometer Duitsland in rij (wat over de Autobahnen makkelijker gaat dan over de Nederlandse snelwegen) heb ik een potentieel van miljoenen klanten. Als ik 50 kilometer op Nederlands grondgebied blijf, kom ik net tot Arnhem, haal ik Den Bosch, Tilburg en Eindhoven niet. Dus het is voor mij in ieder geval interessant genoeg om te onderzoeken wat mijn kansen zijn.

-----------------------

Tiny School woont in Noord-Limburg en als ritueelbegeleider bij afscheid werkzaam in heel Nederland. Ook Nederlanders die net over de grens in Duitsland wonen kan hij ten dienste zijn. Hij wil nabestaanden behulpzaam zijn met het op hun eigen manier en volgens hun eigen levensovertuiging vorm en inhoud te geven aan de afscheidsplechtigheid.

Eerdere bijdragen van Tiny:
My way
Voorbereiding
Vakantie
Bol wol en antraciet
Rouw op je dak
Wie beoordeelt uiteindelijk mijn kundigheid?
Lees dit boek
Standaard en toch niet standaard
Precies B.

Terug naar archief...