DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 12-06-2007
WEBLOG VAN TINY SCHOOL 6

Wie beoordeelt uiteindelijk mijn kundigheid?

Soms lopen zaken raar en onvoorspelbaar. Omdat ik nog een gedeeltelijke uitkering ontvang van het UWV heb ik sollicitatieplicht. Dat doe ik dan ook 'braaf', o.a. op de functie van uitvaartverzorger.


Zo werd ik onlangs uitgenodigd voor een sollicitatiebijeenkomst van een landelijke organisatie en mocht ik mijzelf presenteren. En natuurlijk, ik wil mezelf niet verloochenen, komt in mijn verhaal het ritueel begeleiden zeer sterk naar voren. Jammer, ik werd niet aangenomen, want ‘we zijn niet op zoek naar ritueelbegeleiders’ en ‘u bent 'dus' geen uitvaartverzorger?’

Nog geen uur nadat men mij hier telefonisch van op de hoogte heeft gesteld, word ik benaderd door een kennis van een kennis van een vriendin om de uitvaart van schoonvader te regelen. De héle uitvaart, bedoelde ze.

Deze opdracht heb ik uiteraard onmiddellijk aangenomen, maar ik weet best dat ik dat niet in m'n eentje kan. Ik heb mijn collega uitvaartleider ingeschakeld, die ook sinds kort als zelfstandige werkzaam is en wij hebben samen de uitvaart geregeld, uitgevoerd en inhoudelijk vorm gegeven!

Op het moment dat ik deze column schrijf ben ik samen met genoemde collega bezig met het afscheid van een man, die voor familiebezoek uit Nieuw Zeeland hier in Nederland was. Hij overlijdt hier, kinderen zijn gelukkig kunnen overkomen en aan mij is wederom gevraagd om voor alles zorg te dragen. Het regelen van het overbrengen van het lichaam terug naar Nieuw Zeeland, de herdenkingsbijeenkomst hier, de opvang en begeleiding van de kinderen et cetera.

Nogmaals, ik kan dit niet alleen. Ik heb niet alle kennis en benodigdheden. Maar in goede samenwerking is heel veel mogelijk. Het is jammer dat grote organisaties dit niet (willen) inzien. Een ritueelbegeleider kan geen uitvaartverzorger zijn, menen ze. Ik vind het frappant dat bepaalde organisaties inschatten dat je iets niets kunt, of je kwaliteiten niet zien en dat de mensen voor wie je het werk doet, dat wel kunnen. Uiteindelijk is dat ook het belangrijkste, want voor hen doe je dit werk. Uit het vertrouwen dat zij mij geven, put ik de voldoening om dit te doen.

Voor de volledigheid moet ik natuurlijk ook zeggen dat een onderneming in mijn woonomgeving (regio Nijmegen) duidelijk wel vertrouwen in mij heeft. Als uitvaartconsulent heb je je specifieke taakgebied, evenals ritueelbegeleider. Het zijn twee aparte vakgebieden, waarvan het goed is dat je weet wat de ander kan en weet, maar ook het respect en vertrouwen hebt dat ieder zijn/haar werk op de juiste wijze doet.

-----------------------

Tiny School woont in Noord-Limburg en als ritueelbegeleider bij afscheid werkzaam in heel Nederland. Ook Nederlanders die net over de grens in Duitsland wonen kan hij ten dienste zijn. Hij wil nabestaanden behulpzaam zijn met het op hun eigen manier en volgens hun eigen levensovertuiging vorm en inhoud te geven aan de afscheidsplechtigheid.

Eerdere bijdragen van Tiny:
My way
Voorbereiding
Vakantie
Bol wol en antraciet
Rouw op je dak

Terug naar archief...