DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 12-07-2003
VRIESDROGEN WORDT DE TOEKOMST

Op het moment dat de eerste crematie in ons land plaatsvond, begin vorige eeuw, was dit voor velen een onaanvaardbare, gruwelijke wijze van dodenbezorging. Je geliefde verbranden? In een oven? Maar al snel was de lijkverbranding geheel ingeburgerd en inmiddels even ‘populair’ als begraven. Waarschijnlijk zal hetzelfde met het vriesdrogen gebeuren, een techniek die in Zweden is ontwikkeld en daar binnenkort ook voor het eerst in praktijk wordt gebracht.


Hoe het werkt. Het lichaam wordt bevroren. Anderhalve week later, als het lichaam -18 graden Celcius is wordt het in stikstof ondergedompeld. Dat maakt het lichaam breekbaar. Vervolgens wordt het onderworpen aan een trilling van een bepaalde sterkte, waardoor het uiteenvalt in een organisch poeder. Tenslotte wordt in een vacuüm kamer het water uit het lichaamsstof verwijderd. Wat overblijft is een droog poeder, dat alleen nog door een machine hoeft om chirurgisch en ander metaal te verwijderen.

Er is geen haast het poeder te begraven, want het is reukloos, hygiënisch en vergaat niet als het droog bewaard wordt. Het bedrijf in Zweden dat deze vorm van lijkbezorging uitvoert, Promessa Organic AB, biedt vervolgens een begrafenis in een afbreekbare kist in een ondiep graf in ‘levende grond’ waar lichaam en kist binnen zes maanden gecomposteerd zijn. Op de plek van het lichaam kan eventueel een boom of struik worden geplant.

Of je nu crematie-as of vriesdroogpoeder overhoudt, wat maakt het uit. Maar het mooie aan vriesdrogen is dat het geheel milieuvriendelijk is. Er wordt nauwelijks enige energie verbruikt en bij het proces van het vriesdrogen komen er geen schadelijk stoffen vrij, zoals bij crematie wel het geval is. Begraven is niet beter dan cremeren. Begraven is zelfs onvriendelijk voor het milieu én voor het dode lichaam. Biologe Susanne Wiigh-Mäsak, degene die het vriesdrogen voor lichamen heeft bedacht, legt op de site van Promessa uit dat het tegenwoordige begraven, dat al 900 jaar op dezelfde manier gebeurt, totaal tegen de natuur ingaat. We weten dat een lichaam zuurstof nodig heeft om snel tot ontbinding over te gaan, maar wat doen we? We begraven onze doden op een diepte waar geen zuurstof is en laten we ze op een onnodige en onaangename manier verrotten.

In Johannesburg, zuid-Afrika, wordt het vriesdrogen van lichamen inmiddels overwogen vanwege het toekomstig plaatsgebrek op de begraafplaatsen. En onlangs liet uitvaartverzekeraar en -verzorger Yarden weten dat het bedrijf verwacht binnen een paar jaar het vriesdrogen van stoffelijke overschotten te introduceren als alternatief voor begraven en cremeren. Het bedrijf wacht eerst de resultaten af van onderzoek in Zweden.

Terug naar archief...