DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 01-06-2001
PETER VAN SCHAIK, DIRECTEUR EN OPRICHTER UITVAART COM

Tweede beroepskeus: algemeen directeur van de ABN-Amro

Iedere week 7 vragen aan iemand uit de uitvaartbranche. Deze eerste keer aan de man die dood.nl mogelijk heeft gemaakt: Peter van SchaikNaam: Peter van Schaik
Leeftijd: 31
Functie: Directeur en oprichter Uitvaart Com

1. Hoe bent u in de branche terecht gekomen?
Vlak na mijn afstuderen als econoom heb ik bij een internetsite gewerkt over de stad Amsterdam, waar een virtuele stadstoer kan worden gemaakt. Ik dacht, als je een stad inzichtelijk kunt maken op internet, dan ook de uitvaartwereld. Of juist de uitvaartwereld, omdat het aanbod van producten en diensten in de uitvaartbranche toen nog heel versnipperd was en er niet een plek was waar alle informatie te vinden is. Het was om die reden dat wijlen minister Dales pleitte voor een informatiepunt over uitvaartzorg op elk gemeentehuis. Dat is er echter nooit gekomen. Hopelijk voorziet Uitvaart.nl in die behoefte.

2. Wat zijn de mooie kanten van uw beroep?
Dat ik in contact kom met alle geledingen binnen de branche. De veelheid en varieteit kan meemaken en brengen op het net. Ik ga ook graag bij klanten op bezoek en leer de branche op die manier in al haar geledingen kennen. Van uitvaartondernemers tot kunstenaars en van asverstrooiers tot crematoria.

3. Als uw zoon of dochter laat weten de uitvaartwereld in te willen, wat zegt u dan?
Dat hij of zij dat vooral moet doen. Het is natuurlijk geen verplichting, maar ik kan hem of haar er uiteraard veel enthousiaste verhalen over vertellen.

4. Wat zou u zijn geworden als u niet in dit vak terecht was gekomen?
Algemeen directeur van de ABN-Amro.

5. Wat is uw mooiste ervaring gedurende 5 jaar uitvaart.nl?
De wereldprimeur in 1998: De eerste live uitzending ter wereld van een crematie i.s.m. crematorium Daelwijck en CVN Crematoria Nederland BV.

6. Wat hoopt u nooit meer mee te maken?
De reacties/nasleep op het artikel ‘De perfecte moord’ van mr. W. van der Putten. Dat is door de pers uitsluitend op een negatieve en sensationele manier gebracht en dat leidde tot verontwaardiging over het artikel en over Uitvaart.nl, terwijl Van der Putten slechts de fouten in de systematiek vande Wet op de lijkbezorging wilde aantonen en benadrukken.

7. De dood betekent voor mij...
De mogelijkheid tot zelfstandig ondernemerschap en de kans veel interessante mensen te ontmoeten. Het is een ware ontdekkingstocht door mijn interessegebied. Ik besef echter terdege dat de dood mij tot nu toe alleen maar gegeven heeft (een eigen bedrijf, succes). Dat eenzijdig positieve beeld zal wel veranderen als de dood in mijn eigen omgeving toeslaat.

Terug naar archief...