DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994

Tweede jaargang – Nummer 6 – Herfst 1995

Zakdoeken voor de rouw
In de negentiende eeuw waren rouwzakdoeken een gebruikelijke rouwaccessoire voor vrouwen. Pauline Prior herintroduceert het gebruik. Door Anna Kroon

“Meehuilen kan niet. Vrouwen in de uitvaart
Het is opvallend dat wat lang een mannenwereld is geweest, het uitvaartwezen, nu massaal door vrouwen ontdekt wordt. Maar is dat niet logisch? Als vrouwen zorgzamer zijn dan mannen en beter met emoties overweg kunnen, zijn zij dan niet meer geschikt voor het vak van uitvaartondernemer dan mannen? Anja Krabben bezocht en praatte met zes vrouwen die onlangs als zelfstandig uitvaartondernemer zijn begonnen.

Theatrum Anatomicum
Wat gebeurt er met een lichaam als het ter beschikking wordt gesteld van de wetenschap? Is het nog steeds mogelijk dat interessante delen van het stoffelijk overschot in een anatomische verzameling terechtkomen en tentoongesteld worden? Peter Baeyens bezocht het Museum Vrolik in Amsterdam en sprak met dr. B. Baljet, conservator van delen op sterk water.

Uitvaart van de absolute minima
Een eenzame uitvaart op kosten van de Sociale Dienst. Dit gebeurt in de drie grote steden van ons land zo’n vierhonderd keer per jaar. Om wat voor overledenen gaat het en hoe is de Sociale dienst als lijkbezorger? Door Louis Jongeleen

Nagedachtenis
Portfolio van fotografe Mayanne Könst

Stokpaardjes en vioolmuziek
Verslag van de forumdiscussie ‘De dood is springlevend’ die in Amsterdam gehouden werd ter ere van het eenjarig bestaan van Doodgewoon. Forumleden: Antoine Bodar, David Elders, Bert Keizer, Peter Schat en Karin Spaink. Formleider: Cees van Raak.

“Het leven is mooi maar de dood is ook prachtig”
Interview met priester/kunsthistoricus Antoine Bodar over katholicisme en doodsverlangen. Door Eva den Buurman

Ischa Meijer, W.F. Hermans en Annie Schmidt
Drie sterfgevallen, tientallen reacties. Bob Polak verzamelde ze.

Een legendarisch kerkhof
De oude joodse begraafplaats in Praag: een ontroerend massagraf waar op een klein stukje grond meer dan twaalfduizend doden begraven liggen. Door Domijn Alberts

Rubrieken
· Actuele zaken in de rubriek Kort · Boekrecensies · In de Consumentenrubriek een onderzoek naar prijzen en regels op een achttal Groningse begraafplaatsen. · ‘Zonder rechthoeken stort alles in elkaar.’ Vrijmetselaar Phia Kuijten over passers en winkelhaken, over de symboliek uit de bouwwereld in de serie Religie.
Terug...

Nr. 1 – 1994
Nr. 2 – 1994
Nr. 3 – 1994
Nr. 4 – 1995
Nr. 5 – 1995
Nr. 6 – 1995
Nr. 7 – 1995
Nr. 8 – 1996
Nr. 9 – 1996
Nr. 10 – 1996
Nr. 11 – 1996
Nr. 12 – 1997
Nr. 13 – 1997
Nr. 14 – 1997
Nr. 15 – 1997
Nr. 16 – 1998
Nr. 17 – 1998
Nr. 18 – 1998
Nr. 19 – 1998
Nr. 20 – 1999
Nr. 21 – 1999
Nr. 22 – 1999
Nr. 23 – 1999
Nr. 24 – 2000
Nr. 25 – 2000
Nr. 26 – 2000
Nr. 27 – 2000
Nr. 28 – 2001
Nr. 29 – 2001