DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994

Eerste jaargang – Nummer 2 – Herfst 1994

Schone slapers
Behoorde het in de vorige eeuw tot de onplezierige plichten van de beroepsfotograaf ‘aan de roep van het sterfbed gehoor te geven’, op enkele hedendaagse fotografen oefent het mortuarium een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Over post-mortem fotografie (het fotograferen van de overleden mens) in vorige en deze eeuw. Door Anja Krabben

De aanzeg
Paula van der Heydt ontwierp een andere vormgeving van rouwadvertenties en ontvangt daar veel waardering voor. Van vormgevers, uitvaartondernemers en publiek. Door Anna Kroon

Matseva’s
Nederland telt zo’n 230 joodse begraafplaatsen, enkele grote, de meerderheid klein. Velen daarvan zijn al jaren niet meer in gebruik, maar omdat de joodse wet het ruimen van graven verbiedt, niet verdwenen. Cees van Raak beschrijft de geschiedenis van de eerste joodse begraafplaatsen in ons land, die dateren uit de zeventiende eeuw.

Künstlernekropole
In Kassel, Duitsland, is een begraafplaat voor en door kunstenaars. Elke twee jaar krijgt een uitverkoren kunstenaar de kans er het eigen grafmonument neer te zetten. Voorwaarde is dat hij of zij er ook daadwerkelijk begraven wordt. De kunstenaarsnecropool telt nu drie monumenten. Door Anja Krabben

Het niet gevoerde euthanasiedebat
Inez van Eeden constateert dat in het tot nu toe gevoerde euthanasiedebat één aspect nog niet aan de orde is geweest: het menselijke aspect.

De engel van de dood
Waarom draagt de mens zijn doden naar het graf? Wat is een graf? Wat doet de mens met het besef van zijn eigen sterfelijkheid? Filosofische vragen die een filosofisch antwoord krijgen van Mark Wildschut.

A tombeau ouvert
Fietsen, hartstikke gezond of levensgevaarlijk? Peter Baeyens verhaalt over het noodlottig verscheiden van enkele wielrenners bij de uitoefening van hun beroep. Willy Lauwers, ook wel ‘Rupske’ genoemd, Stan Ockers en André Darrigade, zij overleefden de fiets niet.

Het gewurgde hart
Een voorpublicatie uit het boek Hoe wij doodgaan van de Amerikaanse arts Sherwin B. Nuland.

Rubrieken
· Actuele zaken in de rubriek Kort · Boekbesprekingen · In zijn Kroniek van de vaderlandse literatoren herdenkt Bob Polak de dood van Lucebert. · In de Consumentenrubriek een onderzoek naar prijzen, regels en mooie plekjes op de Gemeentelijke Begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag. · “Wie niet in de lichamelijke opstanding na de dood gelooft, is geen goede moslim. Allah zegt in de koran dat hij ook zoiets ingewikkelds als vingertoppen opnieuw zal vormen.” In de serie Religie vertelt imam Arslan Karagül over de islam.

Tevens
Lezerspost en Cees van Raak over grafmonumenten voor geaborteerde foetussen in Japan.
Terug...

Nr. 1 – 1994
Nr. 2 – 1994
Nr. 3 – 1994
Nr. 4 – 1995
Nr. 5 – 1995
Nr. 6 – 1995
Nr. 7 – 1995
Nr. 8 – 1996
Nr. 9 – 1996
Nr. 10 – 1996
Nr. 11 – 1996
Nr. 12 – 1997
Nr. 13 – 1997
Nr. 14 – 1997
Nr. 15 – 1997
Nr. 16 – 1998
Nr. 17 – 1998
Nr. 18 – 1998
Nr. 19 – 1998
Nr. 20 – 1999
Nr. 21 – 1999
Nr. 22 – 1999
Nr. 23 – 1999
Nr. 24 – 2000
Nr. 25 – 2000
Nr. 26 – 2000
Nr. 27 – 2000
Nr. 28 – 2001
Nr. 29 – 2001