DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 04-07-2003
ANDERE MANIEREN

Herdenkingsplaats voor geaborteerden
In Japan spelen geesten nog steeds een grote rol. Voorouderverering wordt nog voluit gepraktizeerd. Ook de geesten van jong gestorvenen of ongeboren kinderen, waaronder geaborteerden, worden herdacht. Vooral de geaborteerden, uit angst voor de terugkeer van de ziel van het voortijdig verjaagde kind die de ouders het leven zuur kan maken.

Bij de nagedachtenis van deze (ongeboren) kinderen wordt de bekende Japanse bodhisattva Jizo aangeroepen. Een bodhisattva is iemand die tot volledige realisatie is gekomen en het Nirwana kan betreden, maar dit uit mededogen voor alle wezens in het universum weigert. Een bodhisattva doet de gelofte alle levende wezens te redden alvorens zelf het Nirwana te betreden. Bodhisattva Jizo is de beschermer van de kinderzielen.

De moeder van het kind plaatst een jizo-beeld in een tempel en verzorgt zo haar geaborteerde of doodgeboren kind. In een tempel buiten Tokio, Shiunzan-ji, staan duizenden jizo-beelden, allemaal even groot. Bij de beeldjes wordt vaak speelgoed neergelegd.
Terug naar archief...