DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 19-11-2001
ENKELE FEITEN EN CIJFERS UIT DE DOOD IN DOORDRUKSTRIP VAN KARIN SPAINK

· In Nederland overlijden elk jaar meer mensen door zelfmoord (ruim 1500) dan door verkeersongelukken (minder dan 1200).

· Mannen van tachtig jaar en ouder plegen vaker zelfmoord dan welke andere bevolkingsgroep ook: ongeveer 50 op de 100.000. (Het gemiddelde ligt op 16 per 100.000.)

· Zelfmoord is een kwestie van oefenen: bij hen die eenmaal een poging achter de rug hebben, ligt de kans om het jaar erna door zelfmoord om het leven te komen ongeveer 50 x zo hoog als bij de gemiddelde bevolking.

· De 'favoriete' zelfmoordmethode in Nederland is verhanging: ongeveer de helft van de mannelijk en eenderde van de vrouwelijke zelfmoordenaars kiest hiervoor.

· Tweederde van alle euthanasieverzoeken wordt door de arts afgewezen.

· Euthanasie wordt vaak pas laat aangevraagd. Te laat. Een groot deel van de mensen die euthanasie aanvragen, sterft voordat de procedure is afgerond.

· In circa driekwart van de gevallen waarin euthanasie wordt toegepast of de behandeling wordt gestaakt, wordt het leven van de zieke met minder dan een week bekort, bij een kwart met slechts één enkele dag. Slechts in circa 25 % van de gevallen wordt iemands leven met meer dan een week bekort.

· Blijkens Vlaams onderzoek zijn artsen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg vaker geneigd euthanasie uit te voeren dan anderen. Dit is in aperte tegenspraak met de bewering van het CDA en de SP dat palliatieve zorg de vraag naar euthanasie zal verminderen.
Terug naar archief...