DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 12-11-2001
SU´CIDE

Enkele gegevens

Landen
Het hoogste su´cidegetal van Europa staat op naam van Groenland: 127 gevallen per 100.000 inwoners. Ook Hongarije, Finland en Denemarken (60) 'scoren goed'. Groot-BrittanniŰ, Zweden en Noorwegen hebben matige cijfers, terwijl in ItaliŰ, Spanje en Portugal su´cide weinig voorkomt. (Heeft de zon invloed?) In Nederland gaat het om circa 10 zelfdodingen per jaar. (Per 100.000 inwoners.)

Risicofactoren
* Leeftijd - Kinderen plegen zelden su´cide. De hoogste zelfdodingcijfers zijn te vinden in de groep van 15/25-jarigen. Bij mensen tussen de 25 en de 50 jaar wordt aan de zelfdodingsgedachte minder uiting te geven. De cijfers worden weer hoger bij mensen boven de 50, om nog verder te stijgen bij mensen boven de 65 en nog verder te stijgen bij mensen boven de 80.
* Sekse - In de westerse landen plegen twee keer zoveel mannen zelfdoden als vrouwen. Dit verschil wordt echter minder, naarmate de verschillen in de sekserollen vervagen. In Japan plegen ongeveer evenveel mannen als vrouwen su´cide. China is geen leuk land voor vrouwen, als we de cijfers mogen geloven. In China plegen maken meer vrouwen dan mannen vrijwillig een einde aan hun leven. 56 % van alle su´cides van vrouwen vindt in China plaats.
* Burgelijke staat - Getrouwde mensen plegen minder vaak zelfdoding, vooral als er kinderen zijn.
* Beroep - Doktoren, tandartsen, dierenartsen en apothekers hebben een hoger su´cidecijfer dan normaal. Vermoedelijk speelt hierbij de makkelijke toegang tot medicijnen een rol. Maar andere factoren kunnen ook een rol spelen. Onder de artsen plegen vooral pathologen en psychiaters su´cide.
Ander beroepsgroepen waar in verhouding veel zelfdodingen plaatsvinden: Zeelieden, boeren en bosarbeiders. (Vooral zij die in afgelegen gebieden wonen.)
* Geestelijke gemoedstoestand - Een derde van alle su´cideplegers heeft een psychiatrische voorgeschiedenis. Wie aan een depressie lijdt of aan schizofrenie, heeft een verhoogd risico.
* Langdurige stress
* Verslaving - Je zou kunnen zeggen dat alle alcoholisten en drugsverslaafden aan 'langzame zelfdoding' doen, maar ook de directe, snelle zelfdoding komt bij hen meer voor dan bij niet-verslaafden.

Methodes
Bij mannen komt zelfdoding door vuurwapens (vooral in landen waar ze makkelijk verkrijgbaar zijn, zoals de VS) en verhanging het vaakst voor. Vrouwen gebruiken zelden een vuurwapen, zij kiezen vooral voor vergiftiging en verdinking.

Prettig hulpmiddel
Ongeveer de helft van alle su´cideplegers heeft alcohol in het bloed. Een borrel geeft moed.
Terug naar archief...