DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 05-10-2001
CREMATORIA RECYCLEN GEVONDEN METALEN

Wat doen crematoria met de metalen die overblijven na een crematie? Zoals chirurgisch materiaal, maar ook edelmetalen, zoals ringen of oorbellen die vergeten zijn af te doen.

Een lichaam wordt bij een temperatuur van circa 800 graden Celcius in de crematoriumoven ingebracht. Bij die temperatuur ontbrandt de kist vanzelf. Het crematieproces, tegenwoordig geheel computergestuurd, duurt ongeveer 70 tot 75 minuten waarbij de temperatuur van de oven oploopt tot circa 1100 graden Celsius. Het lichaam bestaat voor het grootste deel uit water dat al snel verdampt. Van de rest blijft tussen de 2,5 en 3,5 kilo ruwe as over.

De ruwe as wordt opgevangen in een metalen bak om af te koelen. Uit deze asla worden de metalen (schroeven en nieten van de kist, chirurgische metalen etc.) uit de as verwijderd.
Hierin bevindt zich ook het vuurvaste steentje, dat door de wet is voorgeschreven, en waarop een uniek identificatienummer staat. Vervolgens wordt de ruwe as, waarin nog brokstukken zitten van de grotere beenderen fijn gemalen in een zogenaamde cremulator.

Vervolgens wordt de as, samen met het identificatie-steentje, geborgen in een asbus waarop de gegevens van de overledene staan vermeld: naam, datum van crematie en crematienummer. Deze asbus moet volgens de wet een maand in bewaring blijven van het crematorium. Daarna, maar in elk geval binnen een jaar na de crematie moet er een bestemming aan worden gegeven.

Blijven over: de metalen. Wat doen crematoria daarmee? Omdat de sensatieverhalen daarover regelmatig terugkeerden (het zou een aardig zakcentje opleveren), liet de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) verleden jaar een officiële verklaring uitgaan waarmee men hoopte voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat alles keurig geregeld is.

Om te beginnen laat de LVC de overgebleven materialen recyclen, hierdoor wordt voorkomen dat de materialen als afval in het milieu terechtkomen. Verder is het uitgangspunt van de vereniging dat de overgebleven materialen níet van de crematoria zijn. De netto-opbrengst van de materialen wordt gestort op een aparte rekening van de LVC. De opbrengst, die per jaar zo'n 180 duizend gulden bedraagt, wordt geschonken aan goede doelen. Criteria waaraan schenkingen moeten voldoen: de ontvangende organisatie moet werkzaam zijn in de volksgezondheid; de organisatie moet landelijk opereren; de subsidie gaat naar een van tevoren beschreven project.

Wie suggesties heeft voor een goed doel dat in aanmerking zou moeten komen voor steun van de LVC, en dat voldoet aan bovenstaande criteria, kan dit laten weten aan het secretariaat van de LVC, t.a.v. mevrouw A. van Os, Postbus 522, 5600 AM Eindhoven.

(Op de foto: de ovenruimte tijdens een crematie, gefotografeerd door Tom Weerheijm)

Terug naar archief...