DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 21-12-2008
MISTER MOTLEY IN UITVAARTMUSEUM

Is het een ziekenhuisbed waarin veel doodzieken gestorven zijn? Een kamer bij iemand thuis, tot sterfkamer geworden? In het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover is deze maand een speciale installatie te zien, gewijd aan het decembernummer van het kunsttijdschrift Mister Motley.


Het laatste themanummer gaat over de dood. In de museumgang heeft Kathrin Hero een installatie gemaakt met behulp van onder meer exemplaren van het tijdschrift zelf. Bezoekers kunnen zitten op het bed en zijn dan dus eigenlijk deel van de installatie.
De installatie is te zien tot en met februari 2009.

Mr. Motley is te koop in de museumwinkel.

Terug naar archief...