DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 21-11-2008
60% PROCENT NEDERLANDERS LEEFT ONGEZOND EN VELEN BESEFFEN HET NIET

Mensen onderschatten het gevaar van een ongezonde leefstijl. Dit blijkt uit de eerste Nationale LeefstijlBarometer, een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Nierstichting.


Bijna zestig procent van de Nederlandse bevolking leeft ongezond en loopt daardoor een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en/of nierfalen. Mensen onderschatten het gevaar van een ongezonde leefstijl.

Ongeveer 1.400 mensen, een representatieve steekproef in de leeftijd van 15 tot 70 jaar, gaven antwoord op vragen over hun leefstijl en de drijfveren die ze daarbij hebben. Een ongezond voedingspatroon, overgewicht, te weinig beweging, roken en bovenmatig alcoholgebruik zijn vijf leefstijlrisico's die de kans op diabetes, hart- en vaatziekten en/of nierfalen vergroten.

De eerste Nationale LeefstijlBarometer wijst uit dat bij 57% van de bevolking sprake is van een opeenstapeling van twee of meer risicovolle leefstijlfactoren voor het krijgen van diabetes, hart- en vaatziekten en/of nierfalen. Ongezonde voeding en overgewicht komen het meest voor als risicofactor. Van de totale steekproef rookt 33% dagelijks en bij 28% is sprake van alcoholgebruik boven de norm.

Een ongezonde leefstijl komt voor in elke sociale klasse en niet alleen in de grote steden. De aard van de leefstijlrisico’s verschilt wel. Zo leven hoger opgeleiden vooral ongezond wat betreft bewegen. Mensen uit een lagere sociale klasse roken vaker en mensen met een lagere welstand hebben vaker overgewicht. Een ongezonde leefstijl komt significant vaker voor bij lager opgeleiden en meer bij mannen dan bij vrouwen.

De gezinssituatie is ook bepalend: alleenstaanden zonder kinderen hebben vaker een ongezonde leefstijl. Het blijft belangrijk groepen met een lage sociaaleconomische status beter te bereiken, maar dat is niet voldoende. Dit onderzoek toont aan dat ook mensen in hogere klassen klassen er een ongezonde leefstijl op na houden; een deel van hen steekt bovendien hun kop in het zand. Veel respondenten schatten hun eigen gezondheid en leefstijl te positief in en slechts 40% van de deelnemers legt de relatie tussen een gezonde leefstijl en langer gezond blijven. Bij toetsing aan de norm voor gezonde voeding heeft slechts 7% van de respondenten een gezond voedingspatroon. Zo ontbijt slechts 50% elke dag.

Hoopgevend is dat 93% van de ondervraagden vindt dat er meer moet worden gelet op overgewicht bij kinderen. Maar liefst 99% van de respondenten zegt in totaal 30 minuten of meer per dag te bewegen en zou daarmee voldoen aan de norm. "Mensen lijken elke vorm van bewegen tot gezond gedrag te rekenen, terwijl het pas echt gezond is als je de inspanning merkt aan je hartslag en ademhaling", aldus projectleider Judith Dasselaar.

Met het programma Lekker Lang Leven willen het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Nierstichting een rem zetten op de groei van het aantal mensen met hart- en vaatziekten, chronisch nierfalen en diabetes.

Terug naar archief...