DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 13-11-2008
MUSEUM AAN HUIS IN ROUW GEHULD

Een van de meest bijzondere musea die ons land rijk is, is
Simon van Gijn - Museum aan huis in Dordrecht. Het is het voormalige woonhuis van Simon van Gijn (1836-1922), bankier, jurist en een gedreven verzamelaar. Tot 5 april 2009 is er de tentoonstelling 'Vergeet mij niet... - over rouwen en gedenken' te zien.


De bezoeker waant zich in een negentiende-eeuws huis waar zojuist een dierbare is overleden. In de eetkamer staat het rouwservies nog op de gedekte tafel; hier werden gasten na de begrafenisplechtigheid onthaald op een diner. In de kamer van mevrouw Van Gijn zijn dameskleding en rouwaccessoires te zien en in de tapijtenzaal is een opbaring nagebootst. Iedere kamer leert iets over rouwen en gedenken sinds de 19de eeuw.

Rouwen en gedenken is van alle tijden en van alle culturen. In de 19de eeuw nam het echter extreme vormen aan. Er ontwikkelde zich een speciale rouwmode en -etiquette. Rouw werd nadrukkelijk zichtbaar en werd openlijk en vol overgave beleden. Uit die tijd zijn vele prachtige en indrukwekkende voorwerpen, sieraden en kleding bewaard gebleven. In Somon van Gijn - museum aan huis is hier een selectie uit te zien. Bijvoorbeeld de haarwerkjes die in de 19de eeuw een ware 'hype' vormden. Vooral haarschilderijtjes met voorstellingen in miniatuur van zerken en treurwilgen waren populair. Zo'n grafscène bood de mogelijkheid om thuis te rouwen net als bij het graf op de begraafplaats. Er werden ook bloemen uit mensenhaar gemaakt en verwerkt tot kransen.

Ook hedendaagse rouwrituelen en –gebruiken krijgen op de tentoonstelling aandacht. Tijdens de tentoonstellingsperiode worden verschillende lezingen in het museum georganiseerd. Een overzicht hiervan is te vinden op de website www.simonvangijn.nl.

Over Simon van Gijn - Museum aan huis
Simon van Gijn liet zijn huis en het merendeel van zijn verzamelingen na zijn dood in 1922 na aan de Vereniging Oud-Dordrecht, met de opdracht de collecties openbaar te maken en het huis als museum in te richten. Voorwaarde was dat het interieur zoveel mogelijk intact zou blijven. Het museum werd in 1925 geopend voor publiek. In 1949 is het overgedragen aan de gemeente Dordrecht.

In het statige patriciërshuis aan de Nieuwe Haven weerspiegelen rijke interieurs en een verrassende verzameling kunstnijverheid, speelgoed, prenten en tekeningen Van Gijns typisch 19de-eeuwse smaak. Wie door het huis dwaalt, waant zich honderd jaar terug in de tijd. Te gast bij Van Gijn. De bewoners lijken elk moment thuis te kunnen komen.

Terug naar archief...