DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 29-10-2008
WEBLOG VAN TINY SCHOOL 24

Onder gelijken

In mei van dit jaar was het drie jaar geleden dat ik ben afgestudeerd als 'ritueelbegeleider bij afscheid' bij Het Moment. Direct daarna beëindigde ik een 25-jarig dienstverband in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ging ik een geheel nieuwe richting op in mijn leven.


In september 2005 bezocht ik voor de eerste maal de Uitvaartbeurs in Utrecht, ik liep daar als een vreemde eend rond; ik kende niets en niemand. Maar nu, vele afscheidsplechtigheden verder, inmiddels in het bezit van een groot netwerk én kennis van de uitvaartwereld, had ik de gelegenheid om samen met drie collega’s te spreken op de Vakbeurs Uitvaart op 17 oktober jongstleden. Ik was er nu niet als buitenstaander, maar als gelijke.

Ik mocht mezelf én het vakgebied ritueel begeleiden presenteren op een podium temidden van collega’s en vakgenoten. En ik vond het heerlijk om te doen. De discussie die aan dit evenement vooraf was gegaan, of dit nu een wedstrijd kon zijn en of je in deze (korte) tijd kon laten zien wat een ritueelbegeleider allemaal kan, heb ik natuurlijk gevolgd en ik ben van mening dat ik samen met Ank Speelziek, Angela Stoof en Rob Meijer heb getoond wat een funerair spreker in zijn/haar mars heeft.

Nog steeds ben ik van mening dat wij als beroepsgroep ons op deze beurs hadden moeten presenteren met een eigen stand. Dat is gezien de kosten niet gebeurd. Jammer, maar dit podium wat uitvaartbranche.nl ons bood heb ik met beide handen aangegrepen. Fijn dat er collega’s ritueelbegeleiders en uitvaartondernemers onder het gehoor waren. Bedankt daarvoor.

Drie jaar geleden een broekie, nu een klein beetje een professional. Hopelijk is het mij en mijn collega’s gegeven om door te groeien en over enkele jaren de belangrijkste attractie op de Vakbeurs te zijn.

-----------------------

Tiny School woont in Noord-Limburg en als ritueelbegeleider bij afscheid werkzaam in heel Nederland. Ook Nederlanders die net over de grens in Duitsland wonen kan hij ten dienste zijn. Hij wil nabestaanden behulpzaam zijn met het op hun eigen manier en volgens hun eigen levensovertuiging vorm en inhoud te geven aan de afscheidsplechtigheid.

Eerdere bijdragen van Tiny:
My way
Voorbereiding
Vakantie
Bol wol en antraciet
Rouw op je dak
Wie beoordeelt uiteindelijk mijn kundigheid?
Lees dit boek
Standaard en toch niet standaard
Precies B.
De grens over
Indisch feestje
Uitvaartcongres
Ook op de radio!
Slechte weersomstandigheden
Moeder van goede vriend
Heel gewoon, maar toch heel bijzonder
Pionier
Interview
Dood en leven
Niet iedereens vriend
Heel bijzonder
Goed visitekaartje
Eres tu

Terug naar archief...