DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 09-09-2008
WEBLOG VAN TINY SCHOOL 22

Goed visitekaartje

Net op het moment dat mijn collega Jacqueline Mooi uit Arnhem op vakantie wilde gaan, werd zij benaderd door een uitvaartonderneming om een afscheid te verzorgen. Deze onderneming had haar nog nooit gevraagd. Uiteraard wilde zij graag op vakantie gaan. Maar het zou ook jammer zijn om deze opdracht te laten schieten, dus werd ik gebeld met de vraag of ik kon. “Geef een goed visitekaartje af,” was het advies dat Jacqueline mij mee gaf, zodat we als ritueelbegeleiders wellicht vaker gevraagd zouden worden.


De uitvaartonderneming was blij om in de vakantietijd toch iemand gevonden te hebben die het afscheid kon begeleiden, maar liet wel merken dat hij schrok van mijn prijs. Gelukkig was dit verder geen bezwaar.

Na de eerste afspraak met de nabestaanden bleek het te gaan om een man die onverwachts tijdens een open lucht activiteit was gestorven. Hij liet een echtgenote achter, twee stiefzoons en een dochter en zoon uit een eerder huwelijk.

Ik voerde de gesprekken met de echtgenote en de kinderen uit het eerste huwelijk. In zo’n situatie blijkt heel duidelijk dat de diverse nabestaanden een heel verschillend leven met de overledene hebben gehad. De echtgenote had haar ervaringen van de afgelopen 24 jaar en al wat zij met haar man had meegemaakt. De kinderen hadden de ervaringen van hun kindtijd, hun jeugd én de scheiding en het verder leven met moeder, zónder vader.

In de gesprekken kwam dit duidelijk naar voren, de echtgenote maakte op een gegeven moment zelfs de opmerking: “Het gaat alleen maar over wat hij vroeger heeft gedaan, ik heb toch ook 24 jaar met hem samengeleefd!” Voor met name de dochter was dit een eyeopener, zij als kind keek op een geheel andere wijze naar de overledene dan de echtgenote, dit betekende dus ook op een andere manier afscheid nemen.

In een mailtje dat de dochter mij tussen het eerste en tweede gesprek zond, sprak zij zich hier ook over uit. Ze had geen rancune ten opzichte van de tweede echtgenote van haar vader, in de afgelopen jaren hadden zij ook altijd een goed contact gehad, ook met haar stiefbroers, maar ze zou het afscheid van haar vader, net als haar broer, anders ervaren dan de echtgenote.

Ik vond het heel speciaal dat iemand, die ik slechts korte tijd gesproken had, zich ten opzichte van mij, zo open opstelde en haar gevoelens via de mail met mij deelde.
Ik heb getracht deze beide verschillende wijzen van afscheid nemen tijdens de bijeenkomst te combineren, om recht te doen aan alle gevoelens die bij het overlijden van man en vader los zijn gekomen.

Getuige een vakantiekaart, die ik van de dochter enkele weken na het afscheid mocht ontvangen, blijkt dat ik hierin geslaagd ben. Zij schrijft onder andere: ‘Het meest nog willen we je bedanken voor het vertrouwen en de steun die je ons gegeven hebt. Zoals je hebt gemerkt werden we door de dood van onze vader geconfronteerd met een pijnlijk verleden. Daarmee gaan we aan de slag en worstelen we verder. Maar jij hebt ons enorm geholpen om de dingen goed te verwoorden, met je juiste toon en in de goede sfeer.’

Mooier kun je het toch niet zeggen.

En de uitvaartleider zei na afloop dat hij mijn prijs in eerste instantie wel hoog vond, maar dat ik mijn geld dubbel en dwars waard was. Dus heb ik het advies van mijn collega Jacqueline opgevolgd en een goed visitekaartje afgegeven, dat hopelijk zijn vervolg krijgt in meerdere opdrachten.

-----------------------

Tiny School woont in Noord-Limburg en als ritueelbegeleider bij afscheid werkzaam in heel Nederland. Ook Nederlanders die net over de grens in Duitsland wonen kan hij ten dienste zijn. Hij wil nabestaanden behulpzaam zijn met het op hun eigen manier en volgens hun eigen levensovertuiging vorm en inhoud te geven aan de afscheidsplechtigheid.

Eerdere bijdragen van Tiny:
My way
Voorbereiding
Vakantie
Bol wol en antraciet
Rouw op je dak
Wie beoordeelt uiteindelijk mijn kundigheid?
Lees dit boek
Standaard en toch niet standaard
Precies B.
De grens over
Indisch feestje
Uitvaartcongres
Ook op de radio!
Slechte weersomstandigheden
Moeder van goede vriend
Heel gewoon, maar toch heel bijzonder
Pionier
Interview
Dood en leven
Niet iedereens vriend
Heel bijzonder

Terug naar archief...