DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 26-08-2008
AMERIKANEN GELOVEN IN DE GENEZENDE KRACHT VAN GOD

Is het naÔviteit of weten Amerikanen iets wat wij niet weten? Ruim de helft van alle Amerikanen gelooft dat God patiŽnten kan genezen die door artsen waren opgegeven.


Dit blijkt uit een onderzoek van twee Amerikaanse traumatologen. Volgens het onderzoek dat te lezen is in het medische vakblad Archives of Surgery, denkt 57,4 procent van alle Amerikanen dat God een familielid zou kunnen redden, ook als artsen beweren dat verdere behandeling geen zin heeft.

De score onder medici - gelukkig maar - is lager. Maar toch gelooft nog eenvijfde (19,5 procent) van alle artsen en ander medisch personeel dat op trauma-afdelingen werkt, dat God terminaal zieken en dodelijk gewonden kan genezen.

Het onderzoek bestond uit een vragenlijst die in 2005 aan duizend willekeurig gekozen Amerikanen en aan 774 mensen met een medisch beroep werd voorgelegd. Mensen werd gevraagd zich voor te stellen dat een familielid dodelijk ziek of gewond was. Daarop volgde de vraag of, naar de mening van de ondervraagde, God het onvermijdelijke zou kunnen voorkomen.

Volgens de onderzoekers zijn de uitslagen van belang voor een goed begrip tussen arts en patiŽnt. Artsen hebben vaak te maken met familieleden die willen dat de behandeling van hun naaste wordt voortgezet, ook als dat medisch niet langer zinvol is.

Terug naar archief...