DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 29-06-2008
FOTOWEDSTRIJD: SCHIET EEN MOOI RELIGIEUS PLAATJE

Vereniging voor funeraire cultuur De Terebinth organiseert voor de tweede keer een fotowedstrijd. Het thema sluit aan bij het Jaar van het Religieus Erfgoed, namelijk: Religieus Funerair Erfgoed.


De focus is gericht op de vaak anonieme gebouwtjes op bijzondere (voormalige) joodse, rooms-katholieke en Nederlands-hervormde begraafplaatsen. Ook gebouwen op delen van gemeentelijke begraafplaatsen die voor moslims en andere religieuze groeperingen zijn ingericht, komen in aanmerking. De Terebinth ziet graag foto’s van een knekelhuisje, grafkapel, metaheerhuisje, wasplaats, arcade, ommuring of een poortgebouw.

In 2007 leverde de wedstrijd prachtige foto’s op van grafstenen en grafmonumenten, waarvan vele behoren tot het religieus funeraire erfgoed. Let op, deze objecten vallen dit jaar juist buiten de toelatingscriteria voor inzending!

Wij vragen per inzender een foto die voldoet aan de volgende criteria:

1: het moet gaan om religieus funerair erfgoed in Nederland
2: de focus is onroerend goed, zoals huisjes, kapellen, muren, arcades et cetera
3: geen foto van een individuele grafsteen of grafmonument
4: inzending voor 1 september 2008 via www.terebinth.nl

Bij elke foto vermelden: naam, adres, e-mailadres, plus in maximaal zestig woorden de vermelding van de locatie en waarom voor deze foto gekozen is.

Voor medio november 2008 zullen drie genomineerden via de site van de Terebinth bekend worden gemaakt. De foto van de winnaar zal in het decembernummer 2008 van het tijdschrift Terebinth worden afgedrukt. De winnaar ontvangt drie boekjes naar keuze uit onze reeks Funeraire Cultuur. Van de inzenders vragen wij medewerking om in goed overleg de foto’s te mogen gebruiken voor een mogelijk te houden tentoonstelling.

Voor meer informatie: kijk hier

Terug naar archief...