DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 13-06-2008
WEBLOG VAN TINY SCHOOL 19

Dood en leven

“De dood is dé aanleiding om te praten over het leven.” Deze prachtige zin hoorde ik onlangs op Radio 1 op de vroege zaterdagochtend in het programma Nachtvluchten. Tussen 6 en 7 uur was de schrijver Gerlof Leistra te gast die o.a. in Elsevier schrijft over misdaad en straf en ook een boek heeft uitgebracht over necrologieën.


De dood is aanleiding om te praten over het leven, want als iemand sterft wordt er gepraat over zijn/haar leven. Over de passies van die mens, over de keuzes die gemaakt zijn, over werk, geliefden, kinderen en vrienden, over het leven zelf.

Na de dood praten we over wat deze mens betekend heeft. Tijdens het leven doe je dat eigenlijk maar zelden. Soms tijdens een jubileum of een verjaardag of bij de uitreiking van een koninklijke onderscheiding. Maar pas bij het overlijden kijk je uitgebreid terug en wil je zijn/haar leven de revue laten passeren.

Zoals dit in bovengenoemd programma Nachtvluchten werd besproken, sprak mij zeer aan. Op die manier wil ik een afscheidsceremonie vorm en inhoud geven. Met woorden, gebaren, muziek, handelingen, rituelen, symbolen, het leven van de overledene de revue laten passeren en zo met en aan elkaar duidelijk maken wat hij/zij voor hen die achterblijven betekend heeft.

Van dichtbij mocht ik dit weer meemaken, toen ik via mijn collega-ceremonieleider John uit Nijmegen werd gevraagd een afscheid te begeleiden van een 78-jarige moeder. Zo kwam ik in gesprek met acht kinderen, diverse schoonzoons, schoondochters en 15 kleinkinderen, die ieder hun eigen verhaal over en met mama en oma hebben.

Uiteindelijk hebben drie zoons hun verhaal verteld tijdens de afscheidsceremonie en kwam er een uitgebreid verhaal op het gedachtenisprentje. Veel hadden zij te vertellen, veel wilden zij vertellen. Bij de dood van hun moeder, wilden zij vertellen over het leven. Ik heb hen natuurlijk alle ruimte gegeven en het was een goed afscheid.

Hoewel Nachtvluchten wordt uitgezonden van 02.00 tot 07.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag, zou ik het iedereen aanraden om daar (een keer) naar te luisteren. Op een prettige wijze worden uiteenlopende onderwerpen aangesproken en uitzendingen uit het verleden herhaald. Zeker de tijd tussen 06.00 en 07.00 uur is de moeite waard. Met een studiogast wordt gepraat over hetgeen hem of haar bezig houdt.

Het onderwerp dood en uitvaart is al eens aan de orde gekomen, maar ik hoop dat dit vaker het geval mag zijn en dat ik of mijn collega’s hier een bijdrage aan kunnen leveren. Een verzoek hiertoe heb ik al aan de redactie toegezonden. Dus wie weet?

-----------------------

Tiny School woont in Noord-Limburg en als ritueelbegeleider bij afscheid werkzaam in heel Nederland. Ook Nederlanders die net over de grens in Duitsland wonen kan hij ten dienste zijn. Hij wil nabestaanden behulpzaam zijn met het op hun eigen manier en volgens hun eigen levensovertuiging vorm en inhoud te geven aan de afscheidsplechtigheid.

Eerdere bijdragen van Tiny:
My way
Voorbereiding
Vakantie
Bol wol en antraciet
Rouw op je dak
Wie beoordeelt uiteindelijk mijn kundigheid?
Lees dit boek
Standaard en toch niet standaard
Precies B.
De grens over
Indisch feestje
Uitvaartcongres
Ook op de radio!
Slechte weersomstandigheden
Moeder van goede vriend
Heel gewoon, maar toch heel bijzonder
Pionier
Interview

Terug naar archief...