DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 23-05-2008
WEBLOG VAN TINY SCHOOL 18

Interview

Op diverse manieren probeer ik (en mijn collega’s) bekendheid te geven aan het ritueel begeleiden bij afscheid. De beste manier is natuurlijk op een goede wijze een afscheidsceremonie verzorgen.


Dan laat je zien, horen en ervaren hoe er afscheid genomen kan worden van een dierbare op de manier die bij de overledene én zij die achterblijven past. Maar niet iedereen weet dat ik dit werk doe, dus adverteer ik in diverse huis aan huisbladen en soms rolt hier een interview uit, zoals onlangs voor de Weekendkrant van 16 mei j.l. in de regio Boxmeer-Cuijk-Gennep. Dat is erg leuk en doeltreffend, want op die manier kan ik mijn verhaal vertellen en als de journalist het artikel zo schrijft zoals ik het bedoeld heb, komt de boodschap over.

Feitelijk doet zo’n journalist hetzelfde als ik. Luisteren naar een verhaal, vragen stellen en dit alles verwerken in een krantenartikel. Zo ga ik ook te werk. Ik luister, stel vragen en verwerk dit tot het levensverhaal en de afscheidsceremonie. Zoals de journalist het interview heeft weergegeven, probeer ik het leven van de overledene weer te geven, zodat diegenen die het horen en lezen, er een goed en treffende beeld van krijgen.

Nu is het niet zo dat ik direct veel reacties krijg op deze publicatie. Maar opmerkingen die ik mocht ontvangen waren positief, zoals ‘dit artikel geeft goed je werk weer’. Hopelijk blijft het artikel en de strekking ervan wel in het hoofd van de lezer hangen (mogelijk bergt hij/zij het artikel bij zijn papieren op) en wordt er aan mij gedacht op het moment dat het nodig is.

Het ritueel begeleiden bij afscheid, het op een andere (lees eigen wijze) vorm en inhoud geven aan het moment van afscheid, moet nog veel bekender worden.
Heel veel mensen zijn niet bezig met de dood en met hun afscheid of het afscheid van een dierbare. Wanneer zich dan een overlijden voordoet wordt er nog veel gedaan wat ‘gebruikelijk is’. Als men zich daar goed bij voelt is het natuurlijk prima, maar als men het op eigen wijze wilt doen, is het prettig dat men weet heeft van de mogelijkheden die een ritueelbegeleider als ik kan bieden.

N.B. Diegenen die belangstelling hebben voor het artikel kunnen contact met mij opnemen: info@afscheidnemenvangrootbelang.nl.

-----------------------

Tiny School woont in Noord-Limburg en als ritueelbegeleider bij afscheid werkzaam in heel Nederland. Ook Nederlanders die net over de grens in Duitsland wonen kan hij ten dienste zijn. Hij wil nabestaanden behulpzaam zijn met het op hun eigen manier en volgens hun eigen levensovertuiging vorm en inhoud te geven aan de afscheidsplechtigheid.

Eerdere bijdragen van Tiny:
My way
Voorbereiding
Vakantie
Bol wol en antraciet
Rouw op je dak
Wie beoordeelt uiteindelijk mijn kundigheid?
Lees dit boek
Standaard en toch niet standaard
Precies B.
De grens over
Indisch feestje
Uitvaartcongres
Ook op de radio!
Slechte weersomstandigheden
Moeder van goede vriend
Heel gewoon, maar toch heel bijzonder
Pionier

Terug naar archief...