DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 06-05-2008
WEBLOG VAN TINY SCHOOL 18

Pionier

Op 9 maart jongstleden bezocht ik de uitvaartbeurs in Rosmalen. Naast alle stands over kisten, kaarten, bloemen, herdenkingsmonumenten e.d. waren er tevens enkele collega’s ritueelbegeleiders aanwezig om mensen te informeren over de inhoudelijke kant van de afscheidsbijeenkomst. Bijzonder prettig vond ik het om Marijke Serné te ontmoeten, toch een pionier en autoriteit op het gebied van ritueel begeleiden.


In haar boek Rituelen helen, troost rondom het levenseinde, dat ik met veel plezier en interesse gelezen heb, beschrijft Serné in duidelijke bewoordingen, met goede voorbeelden en persoonlijke verhalen, wat rituelen, symbolen, persoonlijke aandacht voor mensen kunnen betekenen. In haar boek gaat ze duidelijk in op de inhoudelijke vormgeving van het afscheid nemen en niet, zoals veel gebeurd, op de ‘buitenkant’ van het afscheid.

Want, en dat vind ik zelf erg belangrijk, je kunt nog zo’n mooie kist hebben, de prachtigste bloemen, grafisch en artistiek de mooiste rouwkaarten en het geweldigste koor, als de dingen die gezegd en gedaan worden, als de muziek die ten gehore wordt gebracht, de rituelen die gedaan worden, je niets zeggen, feitelijk niet bij de overledene en/of jou horen, dan heeft het geen inhoud. Met inhoud wordt je erdoor geraakt, kan het helend en troostend werken.

Dat een ritueel helend kan werken, dus heilig kan zijn, spreekt mij erg aan. En dan is het niet voorbehouden aan een geloofs- of kerkgemeenschap, maar dan hoort het gewoon bij mensen. Een mooie uitspraak van Marijke is deze: “Rituelen rondom het overlijden moeten je passen als een paar goede schoenen. Rituelen horen niet alleen bij mensen, maar zijn van mensen.”

Het boek van Marijke Serné gebruik ik momenteel als basis voor een serie artikelen in het dorpsblad De Grenskoerier van mijn woonplaats Siebengewald. Op deze wijze hoop ik mijn plaatsgenoten te informeren over mijn werkzaamheden als ritueel/ceremonieleider bij afscheid en wat ik mogelijk voor hen kan betekenen bij het afscheid nemen.

Natuurlijk weten veel mensen wat ik doe, mede omdat ik al vele jaren avondwakes verzorg in onze kerk en een aantal mij ook op andere plekken (crematorium) in ‘actie’ hebben gezien. Toch vind ik het van belang om te blijven informeren, zodat mensen op het moment als het afscheid daar is, de juiste keuze maken om goed afscheid te nemen.

Zelf wil ik natuurlijk ook van van alles op de hoogte blijven en doe dat zoal door het bezoeken van bovengenoemde uitvaartbeurs, het bijwonen van lezingen, het lezen van boeken en een goede weg te vinden in de brij van informatie op internet.

-----------------------

Tiny School woont in Noord-Limburg en als ritueelbegeleider bij afscheid werkzaam in heel Nederland. Ook Nederlanders die net over de grens in Duitsland wonen kan hij ten dienste zijn. Hij wil nabestaanden behulpzaam zijn met het op hun eigen manier en volgens hun eigen levensovertuiging vorm en inhoud te geven aan de afscheidsplechtigheid.

Eerdere bijdragen van Tiny:
My way
Voorbereiding
Vakantie
Bol wol en antraciet
Rouw op je dak
Wie beoordeelt uiteindelijk mijn kundigheid?
Lees dit boek
Standaard en toch niet standaard
Precies B.
De grens over
Indisch feestje
Uitvaartcongres
Ook op de radio!
Slechte weersomstandigheden
Moeder van goede vriend
Heel gewoon, maar toch heel bijzonder

Terug naar archief...