DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 01-05-2008
DODENAKKERS.NL STEEDS INTERESSANTER

Wel eens de site www.dodenakkers.nl bezocht? De site wordt steeds voller en interessanter. Doelstelling is om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van het funeraire erfgoed in Nederland. Veel onderzoekers, auteurs en fotografen doen mee, waardoor de site steeds completer wordt.


Sinds enige tijd is het mogelijk je aan te melden voor een maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Naast de reguliere updates van de website ‘Dood in Nederland’ staan er een aantal vaste rubrieken in de nieuwsbrief. Deels betreft het onderwerpen die direct aansluiten op de website, zoals de rubrieken ´Van acanthus tot zuil - funeraire begrippen en Vanitas-symbolen voor de dood'. Anderzijds betreft het een aantal onderwerpen die nog niet eerder aan bod zijn gekomen.

In de rubriek 'De bemuurde dood' besteedt bekend funerair expert Leon Bok maandelijks aandacht aan een lijkenhuisje. Blijkbaar is er nog een enorme diversiteit aan lijkenhuisjes in Nederland. In de rubriek 'De dood in beeld' besteedt René ten Dam, initiatiefnemer van de site, maandelijks aandacht aan een historische afbeelding. Daarnaast zijn er de rubrieken 'Funeraire weetjes', met bijzondere wetenswaardigheden over de funeraire cultuur in Nederland, 'Als bloemen bij het graf - poëzie voor de gestorvenenen', 'Onder het voetlicht', waarmee een interessant artikel dat in het verleden al op de site is geplaatst weer eens naar voren wordt gehaald en 'De funeraire plek van...', waarin iemand iets over een opvallend grafmonument of bijzondere begraafplaats in Nederland vertelt.

Abonneren op de nieuwsbrief is gratis en kan via de website: www.dodenakkers.nl.

Terug naar archief...