DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 08-01-2002
ALTRU´STISCHE STERVENDEN

Volgens het Amerikaanse National Bureau of Economie Research (NBER) kan statistisch worden aangetoond dat mensen het sterven tijdelijk kunnen uitstellen als daar geldelijk voordeel tegenover staat. De economen Wojciech Kopczuk en Joel Slemrod onderzochten voor het NBER gegevens van Amerikaanse belastingformulieren om te kijken of de sterfdatum gevoelig is voor de belastingtechnische gevolgen van het sterven en legden hun conclusies vast in de NBER Working Paper No.w8158, getiteld 'Dying to save taxes: Evidence from estate tax returns on the death elasticity'.


Ze onderzochten het patroon van sterfgevallen rond de tijdstippen dat er veranderingen plaatsvonden in het belastingsysteem, op een tijdstip dus dat langer leven of eerder doodgaan de hoogte van de te betalen belasting aanmerkelijk kon be´nvloeden. De onderzoekers vonden in die perioden een kleine afwijking, hoewel, schrijven ze alsof het de normaalste zaak van de wereld is, niet kan worden uitgesloten dat ook het creatief omgaan met de officiŰle sterfdatum door de doktor die de dood heeft vastgesteld, hierbij een rol kan spelen. Omdat het bij de 'afwijkingen' vooral om het uitstel van sterven gaat dan om het versnellen van de dood, doet vermoeden, aldus de onderzoekers, dat dit fenomeen gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de belastingdatum. De overledene heeft er zelf geheel niets aan, omdat het geldelijk voordeel er altijd voor de erfgenamen is. Altru´stische stervenden dus.

Op zich is het tijdelijk kunnen uitstellen van de dood niets nieuws. Wie kent niet de verhalen van mensen die hun dood wisten uit te stellen omdat ze wachtten op de komst van een ver familielid die ze nog zo graag eenmaal wilden zien.

En begin 2000 werd melding gemaakt van een onmerkelijke sterftegolf in de eerste weken van het jaar. In binnen- en buitenland constateerden men aanmerkelijk meer overledenen dan normaal was voor de maand januari. (En in de maand december daaraan vooraf gaand minder doden dan normaal.) Volgens velen duidelijk een kwestie van 'eerst 2000 halen en dan sterven'.

Wie het hele rapport wil lezen kan het voor $ 5 bestellen bij http://papers.nber.org/papers/W8158.
Terug naar archief...