DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 27-02-2008
WEBLOG VAN TINY SCHOOL 15

Ondanks het verdriet

“Het was ondanks alle verdriet een waar genoegen om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn.” Een mooier compliment kun je als ceremonieleider bij afscheid toch niet krijgen!


Ik mocht het via de mail in ontvangst nemen na een afscheidsceremonie van een collega van de overledene. Hij schreef er nog bij: “Is dit uw beroep of bent u een goede bekende van T.?” Natuurlijk kon ik hem antwoorden dat het mijn beroep is en heb doorverwezen naar mijn website voor meer informatie. Bij deze uitvaart was ik wel een bekende van de familie en ook dat helpt om nog beter in te spelen op de situatie.

De overledene was al geruime tijd ziek en ik wilde bij hem op bezoek gaan. Aan de deur werd mij medegedeeld dat de laatste fase was ingegaan en het niet gelegen kwam voor bezoek. Aan het eind van de middag werd ik gebeld door de uitvaartonderneming of ik zowel de crematieplechtigheid als de voorafgaande avondwake wilde verzorgen. T. was nog geen uurtje na mijn bezoek overleden.

In mijn parochie werk ik (op vrijwillige basis) al vele jaren mee aan avondwakes, steeds in gezelschap van nog een vrijwilliger. Het kerkbestuur had onlangs besloten dat als er géén kerkelijke uitvaart zou zijn (dus alleen een crematie of plechtigheid buiten de kerk om), maar wel een avondwake, deze dan zou moeten plaatsvinden als een avonddienst en mede voorgegaan door de pastoor. Ik heb in het verleden nog wel eens onenigheid gehad met onze pastoor over de invulling van diensten, dit keer hebben we samen op een goede wijze samengewerkt aan bovengenoemd avonddienst.

De crematieplechtigheid vond plaats in besloten kring (toch nog 70 familieleden en vrienden), dus anderen hadden alleen de avonddienst om tijdens een plechtigheid afscheid te nemen van T. Zo’n 450 à 500 medeparochianen, familieleden, vrienden, bekenden, collega’s et cetera waren ’s avonds aanwezig, het was een mooie plechtigheid. Een plechtigheid naar aanleiding waarvan ik bovengenoemd compliment kreegt. Daar kan natuurlijk geen advertentie, reclamecampagne of blitsende website tegenop. “Het was ondanks alle verdriet een waar genoegen om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn.”

Voor de samenstelling én de invulling van zowel de avonddienst als de crematieceremonie is uitgebreid contact geweest met de familie. Voordeel is dat je bekende bent en in de buurt woont, dan kun je gemakkelijker even binnenwippen. “Ben je er nu weer? We hadden toch morgen afgesproken?” “Ja”, zeg ik dan, “Maar ik kom even sfeer proeven en kijken of jullie goed je best doen.” Het lukt niet altijd, maar ik vind het contact met de nabestaanden belangrijk, even ‘sfeer proeven’, weten hoe het met ze gaat. Het contact wordt dan goed en de afscheidsceremonie kan zo de kracht krijgen die ze moet hebben, op een goede manier afscheid nemen”, zodat mensen zeggen, maar zeker het gevoel hebben: “Het was ondanks alle verdriet een waar genoegen om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn.”

-----------------------

Tiny School woont in Noord-Limburg en als ritueelbegeleider bij afscheid werkzaam in heel Nederland. Ook Nederlanders die net over de grens in Duitsland wonen kan hij ten dienste zijn. Hij wil nabestaanden behulpzaam zijn met het op hun eigen manier en volgens hun eigen levensovertuiging vorm en inhoud te geven aan de afscheidsplechtigheid.

Eerdere bijdragen van Tiny:
My way
Voorbereiding
Vakantie
Bol wol en antraciet
Rouw op je dak
Wie beoordeelt uiteindelijk mijn kundigheid?
Lees dit boek
Standaard en toch niet standaard
Precies B.
De grens over
Indisch feestje
Uitvaartcongres
Ook op de radio!
Slechte weersomstandigheden

Terug naar archief...