DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 18-02-2008
DOOD DOET LEVEN

Staatsbosbeheer laat via webcams zien op welke wijze kadavers worden opgeruimd in de natuur. Kijk bijvoorbeeld naar het 'dagboek van dode dieren', waar stap voor stap de afbraak van een ree in beeld wordt gebracht.


In 20 jaar tijd heeft het natuurbeheer in Nederland, de gedachtegang omtrent natuurlijke processen en daarmee de Nederlandse natuur een ongekende ontwikkeling ondergaan. Dode bomen blijven weer liggen in bossen, rivieren worden ontdaan van hun stenen korset en treden weer buiten hun oevers, eb en vloed krijgen weer vrij spel, en dode dieren worden niet direct opgeruimd maar vormen voedsel voor de levende dieren. In alle gevallen is een spectaculaire groei van de natuurlijke rijkdommen het gevolg.

In het natuurgebied de Groenlanden (bij Ooij, in de omgeving van Nijmegen) is zorgvuldig een locatie geselecteerd waar de dode dieren worden neergelegd. In deze omgeving komen veel aas- en roofdieren voor, waaronder das, steenmarter, vos en zwarte wouw. De locatie wordt gefilmd door een professionele camera, de mooiste beelden is te vinden op het beeldarchief op de site www.dooddoetleven.nl.

Het project is bedoeld om het publiek vertrouwd te maken met dode dieren in de natuur en het afbraakproces dat daarbij hoort, aldus Staatsbosbeheer. Nederlanders zijn nog steeds niet gewend aan dode dieren in de natuur, terwijl het een volstrekt natuurlijk verschijnsel is. En daarom is het nodig dat de kadavers onder het wakende oog van een camera in de vrije natuur worden neergelegd, denken de organisaties. De camera filmt hoe aaseters als vossen, steenmarters, kraaien en eksters het dode beest in een paar weken tijd 'opruimen'.

Terug naar archief...