DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 03-02-2008
NIEUW BOEK OPENT DISCUSSIE OVER PALLIATIEVE SEDATIE

Deze week werd De laatste slaap. Palliatieve sedatie: het alternatief voor euthanasie? gepresenteerd, een boek van journalist Rob Bruntink. Tijdens de presentatie gaven Kris Vissers, hoogleraar palliatieve zorg, en Rob Jonquière, directeur van de NVVE, een reactie op het boek. Direct na de presentatie barstte de discussie over dit belangrijke onderwerp onder de genodigden al los. Enkele dagen later liet de artsenfederatie KNMG weten niet blij mee te zijn met het boek.


Rob Bruntink, hoofdredacteur van Pallium, het vakblad over palliatieve zorg, sprak voor het boek met tal van deskundigen: artsen en verpleegkundigen uit de palliatieve zorg, huisartsen met een gewone praktijk, ethici, geestelijk verzorgers en andere betrokkenen, zoals de directeur van de NVVE.

Specialisten uit de palliatieve zorg zijn zeer verbaasd over de hoge frequentie waarin artsen voor palliatieve sedatie kiezen en het gemak waarmee de overheid deze praktijk van ‘ongecontroleerde euthanasie’ accepteert. Hospice-arts Piet van Leeuwen: “Palliatieve sedatie is een heftige en misschien ook wat grove behandeling; moet een arts echt bij één op de tien sterfbedden zó drastisch ingrijpen?” Van Leeuwen zelf begeleidt ongeveer 120 stervenden per jaar. Hij past sedatie hooguit één keer per jaar toe.

Ook directeur Rob Jonquière van de NVVE heeft bedenkingen: "Artsen die onder het mom van palliatieve sedatie euthanasie uitvoeren mogen wat mij betreft allemaal naar het Medisch Tuchtcollege worden gestuurd." Bijzonder hoogleraar medische ethiek Henk Jochemsen vindt dat de Euthanasiewet ‘steeds meer op een wassen neus begint te lijken.’

Tot nu toe heeft het kabinet geen maatregelen genomen om het gebruik van palliatieve sedatie als doodversneller te beteugelen; de praktijk wordt gedoogd. Wat politieke partijen ervan vinden is evenmin bekend. Palliatieve sedatie lijkt een onderwerp waar de politiek niet meer omheen kan.

In een persbericht liet de KNMG deze week weten: 'In het boek wordt de suggestie gewekt dat artsen gedurende de afgelopen tien jaar ‘ineens’ palliatieve sedatie hebben ontdekt en er op grote schaal misbruik van zouden maken. De KNMG vindt het verwerpelijk dat artsen onterecht verdacht worden gemaakt en dat de KNMG-richtlijn uit 2005 op deze manier ter discussie wordt gesteld.'

De auteur reageerde daar weer op in een persbericht van de uitgever. hij zegt daarin dat de KNMG ten onrechte concludeert dat de auteur artsen beschuldigt en dat het boek duidelijk zou maken dat artsen op grote schaal misbruik maken van palliatieve sedatie. "Het boek beschrijft op basis van onderzoeksmateriaal dat de regelgeving rondom de toepassing van palliatieve sedatie niet altijd opgevolgd wordt. De onderzoeksgegevens daarvoor zijn hard: 64% van de artsen heeft op z’n minst genomen ook de intentie de dood te bespoedigen, dit is niet conform de richtlijn van de KNMG (nationale levenseinde-onderzoek 2007) en bijvoorbeeld in Amsterdam begint 50% van de de artsen te vroeg in vergelijking met wat voorgeschreven wordt volgens de richtlijn. (onderzoek Palliatieve Helpdesk Amsterdam 2007). De KNMG oordeelt dat dit misbruik is en die kwalificatie komt voor rekening van de KNMG. Het boek geeft er géén oordeel over en doet juist een oproep tot discussie hierover: vindt onze maatschappij dit misbruik, of vindt ze dat niet?"

Toen de richtlijn palliatieve sedatie werd gepubliceerd stelde de KNMG met kracht dat palliatieve sedatie iets heel anders is dan euthanasie. Ook nu, drie jaar later en heel veel gevallen van palliatieve sedatie verder, sluit de KNMG weer de ogen voor de praktijk van haar leden, constateert Bruntink. "Die is lang niet zo eenvoudig als de KNMG ons wil doen geloven en vraagt om een brede discussie. Palliatieve sedatie is er belangrijk genoeg voor."

De laatste slaap is uitgegeven door uitgeverij Atlas. € 15,00, 112 p., ISBN 9789058073716.

Terug naar archief...