DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 25-01-2008
TIEN SUGGESTIES VOOR EEN SUCCESVOLLE STERVENSWENS

Artsen hechten bij een euthanasieverzoek ook aan zaken die níet in de wet of in regeltjes staan. De patiënt die zich houdt aan tien ongeschreven regels, vergroot de kans dat zijn stervenswens wordt ingewilligd, schrijven enkele artsen deze week in vakblad Medisch Contact.


1. Stel de vraag om euthanasie niet te dwingend.
Euthanasie is geen recht, maar een gunst. Net als iedereen, houden artsen er niet van om onder druk te worden gezet. Roep niet de hele dag ‘ik wil dood’. Het werkt averechts als u te dwingend om euthanasie vraagt.

2. Wees verbaal begaafd, maar nederig.
Dokters laten zich makkelijker overtuigen door iemand die het verzoek goed onder woorden kan brengen. Oefen dus uw verhaal en uw argumenten. Hoogopgeleid zijn helpt daarbij.

3. Leg de nadruk op het lichamelijke lijden.
Dokters zijn meer onder de indruk van lichamelijke problemen als pijn, misselijkheid en onbehandelbare wonden dan van verlies aan zingeving.

4. Doe geen beroep op de zwaarte van uw verzorging.
Artsen vinden doorgaans dat last voor anderen geen enkele rol mag spelen in een euthanasieverzoek. Zeg dus niet: ‘Ik wil euthanasie, want mijn vrouw kan het niet meer aan.'

5. Maak duidelijk dat u aan het eind van uw Latijn bent.
Voor veel artsen is het in geval van een euthanasieverzoek belangrijk dat ze het gevoel krijgen dat u daadwerkelijk op sterven na dood bent.

6. Geef hobby’s en plannen voor de toekomst op.
Wie nog een hobby heeft, al is het maar lezen, puzzelen, de kleinkinderen bellen of tv-kijken, heeft kennelijk nog zin in het leven. Benadruk daarom bij uw arts dat u zelfs aan uw hobby’s geen enkel plezier meer beleeft.

7. Zorg dat uw euthanasieverzoek past bij uw levensverhaal.
Plaats het euthanasieverzoek en uw lijden in het perspectief van uw leven en uw persoonlijkheid. Voor iemand die altijd een zelfstandig leven heeft geleid, is verlies van die zelfstandigheid erger dan iemand die altijd afhankelijk is geweest.

8. Pas op met behandelweigeringen.
Dokters vinden het moeilijk als patiënten een behandeling weigeren die mogelijk nog zinvol is.
Over het algemeen hebben dokters minder moeite met pallia­tieve sedatie dan met euthanasie, dat emotioneel veel belastender is. Als u palliatieve sedatie afwijst, is het belangrijk dat u uw weigering met argumenten onderbouwt. Zeg bijvoorbeeld dat het een manier van sterven is die niet bij u past. U wilt erbij blijven, bewust zijn tot het laatste moment, omringd door uw naasten.

9. Doe niet depressief.
U kunt zich wel enigszins bedrukt opstellen, maar vermijd het uitstralen van een te treffende dofheid.

10. Stel tijdig een wilsverklaring op samen met uw arts.

Uit onderzoek blijkt dat het inwilligen van een euthanasieverzoek van een arts, niet alleen afhangt van de ‘duurzame wens’ en ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’, maar dat ook andere zaken een rol spelen, die nergens in de wet of in een andere regel staan. Inwilliging of weigering van een euthanasieverzoek kan afhangen van de mate waarin de patiënt zich volgens ongeschreven codes gedraagt. Dat is prettig voor sociaalvaardige patiënten die deze codes als het ware van nature aanvoelen. Maar patiënten die niet zijn gezegend met een dergelijke gave, hebben pech. Daarin schuilt onrechtvaardigheid.

In bovenstaande 10 regels is gekozen voor het stijlmiddel van de overdrijving, aldus de auteurs van het artikel. 'Niet met het doel de praktijk belachelijk te maken of artsen in diskrediet te brengen, maar om invloedrijke spelregels en valkuilen rond euthanasie op prikkelende wijze bloot te leggen.'

Het hele artikel is hier te lezen.

Terug naar archief...