DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 31-12-2007
EEN OUD BEGRAAFPLAATSMAN OVER WC'S

In mijn werkzame periode, toen ik ondermeer betrokken was bij het beheer en de exploitatie van een middelgrote begraafplaats met een aulacomplex annex crematorium, heb ik ook van doen gehad met toiletten. Er waren er heel wat.


Als ik het me goed herinner in totaal 15: 4 (2 voor dames en 2 voor heren) in de ontvangstruimte van de aula, 1 nabij de familiekamer, 4 (weer 2 x 2) bij de koffiekamers. Ook in het dienstengebouw (schaftlokaal) voor de hoveniers en grafdelvers mochten dergelijke voorzieningen natuurlijk niet ontbreken. Er waren twee wc's en ik meen ook een paar urinoirs. Ja, er was zelfs geheel volgens de wet en regelgevingen een heuse douche, die bij mijn weten nooit of bij hoge uitzondering werd gebruikt.

En tot slot was er dan nog de oude aula, centraal gelegen op de begraafplaats, die sinds eind jaren 80 niet meer in gebruik is. Binnenin die aula telden we weer 2 x 2 toiletten, die in het verleden alleen tijdens plechtigheden gebruikt konden worden.

Maar in die zelfde oude aula was er ook een echt openbaar toilet dat van buitenaf, gedurende de tijden dat de begraafplaats toegankelijk was en gebruikt kon worden. Aan het gebruik van dit openbare toilet kwam in de begin jaren 90 abrupt een einde omdat het in de wijde omtrek van de begraafplaats bekend stond als een ideale spuitgelegenheid voor drugsverslaafden. Sinds die tijd zijn tijdens kantooruren alleen de inpandige toiletten in het aulacomplex voor het publiek toegankelijk.

Terug naar het idee van dood.nl voor 'Een jaarlijkse prijs voor de mooiste, schoonste, beste begraafplaats-wc'. Misschien helpt het de hygiŽnische service op begraafplaatsen te verhogen.' Laat ik voorop stellen dat ieder idee om de service en het imago van onze begraafplaatsen op te poetsen ook door de LOB (Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen) waarschijnlijk wel met dank zal worden ontvangen. Maar ik denk dat de prioriteiten bij de LOB de komende jaren wel op andere fronten zullen liggen.

Ik vraag me overigens af waarom moeten er op begraafplaatsen openbare toiletvoorzieningen zijn? Als men in een willekeurige stad of dorp in ons land slechts bij hoge uitzondering een openbare toilet kan vinden en veelal voor deze voorzieningen is aangewezen op een cafť, restaurant, V&D of de Bijenkorf, dan zie ik niet zo een, twee, drie op een kleine 4000 begraafplaatsen in ons land toiletten verschijnen. Tenzij bedrijven als Dixie e.d., die mobiele toiletten verhuren, er brood in zullen zien. Ten opzichte van Engeland en andere buitenlanden heeft men in Nederland nog een lange weg te gaan.

Een en ander neemt niet weg dat aan menig toilet in aula of kantoor op een begraafplaats best eens wat meer zorg mag worden besteed. Op de begraafplaats die ik het begin van mijn reactie noemde hadden de dames van de huishoudelijke dienst de goede gewoonte om, direct nadat alle belangstellenden de ontvangstruime hadden verlaten, voor de plechtigheid in de aula, met een trolley, beladen met doekjes, emmers, spuitbussen en rollen toiletpapier langs de toiletten te gaan voor een hygiŽnische servicebeurt, zodat alles er voor de volgende plechtigheid er weer spic en span uitzag.

Ik heb eens voorgesteld om de toiletten te voorzien van bordjes zoals je wel ziet op toiletten bij de grotere hotels en restaurants waarop staat: 'Wij besteden de uiterste zorg aan de hygiŽne van onze toiletaccommodaties. Mocht u desondanks iets aantreffen dat onze directe aandacht verdient, dan stellen wij het op prijs als u dat meldt bij de receptie.' Dergelijke bordjes zijn dan ook vaak nog uitgerust met een tabelletje waarop dag, uur en paraaf van de servicemedewerker kan worden ingevuld.

Een beetje media aandacht voor service op begraafplaatsen is natuurlijk nooit weg, zeker niet na een jaar waarin de begraafplaatsen rond ruimingsbeleid en tarieven nogal eens negatief in beeld zijn gekomen. Tot slot wens ik alle lezers van Doodgewoon/dood.nl doodsimpel een servicevol 2008 toe.

Wim Zaalberg

Terug naar archief...