DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 27-08-2007
LIJKENHUISJE KAN 1 MILJOEN WINNEN

Het zwaar vervallen lijkenhuisje op de Algemene Begraafplaats aan de Leeuwarder Spanjaardslaan in Leeuwarden maakt kans om voor 1 miljoen euro gerestaureerd te worden.


Het gebouwtje dingt met 13 andere monumenten mee in het Avro-programma ‘BankGiro Loterij Restauratie’. De winnaar van 2006 was het kerkje te Vierhuizen in Groningen.

De oude Leeuwardse begraafplaats is rijksmonument, maar verkeert in zwaar verval. De begraafplaats werd op 31 december 1969 gesloten en staat sinds 1967 op de lijst van beschermde rijksmonumenten. Sindsdien zijn diverse malen restauratiepogingen ondernomen, soms met succes, soms tevergeefs.

Het lijkenhuisje is in ernstig verval en heeft zelfs een paar keer op de nominatie gestaan gesloopt te worden. Het is een ontwerp van de stadsarchitect Thomas Romein (1811-1881) uit 1874. Hiermee werd voldaan aan de Wet op de besmettelijke zieken uit 1872. Deze wet schreef voor dat elke begraafplaats een lijkenhuisje diende te hebben. Tot de sluiting van de begraafplaats heeft dit huisje dienst gedaan als lijkenhuisje en bergplaats.

De gemeente zoekt sinds dit voorjaar naar geld voor een opknapbeurt. Het rijk wilde eerder wel een flink restauratiebedrag beschikbaar stellen, maar de toenmalige VVD-wethouder vond de gemeentelijke bijdrage te hoog, waardoor het niet doorging. Wellicht dat de BankGiro Loterij nu uitkomst biedt. Het lijkenhuisje moet het o.a. opnemen tegen de Sterrewacht Leiden, De Oude Molen van Osdorp/Sloten, Fort Altena en de Zonnehal op de Paasheuvel.

Het programma 'BankGiro Loterij Restauratie' start op woensdag 5 september om 21.30 uur op Nederland 2.

Terug naar archief...
REACTIES

Geef hieronder uw reactie op dit artikel, en/of lees de reacties van andere lezers.
Uw naam
Uw email
Uw reactie
Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door de redactie. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties, en behoudt ten alle tijden het recht reacties te wijzigen of te verwijderen.


GG schreef op 28-8-2007:
Ik wil wel eens weten hoe een oud kerkhof rijksmonument kan worden. wat voor eisen worden er dan aan gesteld? vr. gr. GG

Redactie
De Monumentenwet uit 1988 heeft als doel rijksmonumenten als gebouwen en terreinen, archeologische en kerkelijke monumenten, stads- en dorpsgezichten, opgravingen en vondsten wettelijk te beschermen. Dit vanuit het oogpunt van hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Als rijksmonument worden aangemerkt de vervaardigde onroerende zaken en terreinen die van algemeen belang zijn en ten minste vijftig jaar oud zijn.
Op grond van de Monumentenwet kan de Minister van OC&W beschermde monumenten aanwijzen, al dan niet op verzoek van belanghebbenden.