DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 18-08-2007
WEBLOG VAN HEDY SUZANNE KUNST-VEGTER 9

Skeletten op de schroot

Ik ga u een verhaal vertellen wat schokkend op u kan overkomen. Ik verzoek u kleine kinderen, die groot genoeg zijn om mee te kunnen lezen, uit de buurt te houden. Overigens, niet dat ik er van uitga dat kinderen geïnteresseerd zijn in een website die over de dood gaat hoor. Haha.. het idee…! Om lekker te kunnen griezelen lezen ze liever Harry Potter. Maar … ik verklap u, dat is maar kinderspel. Vergeleken bij dit…


Telefoon. Een rechercheur van de politie. Hij vertelt een wat fragmentarisch verhaal maar uiteindelijk kom ik tot het volgende scenario. Bij een afvalverwerkingsbedrijf in de buurt was een partij grond aangemeld voor hergebruik. Niks bijzonders. Gebeurt daar dagelijks. De partij wordt aangenomen en krijgt een plek op het terrein. Ondertussen, dat moet ik even vertellen omdat het belangrijk is voor het verhaal, breekt in Nederland de moesson los. U weet dat toch hé? Toen we even niet opletten met z’n allen heeft de aarde zich een kwartslag gedraaid en nu ligt Nederland zo ongeveer op de plek waar vroeger Indonesië lag en vice versa. Met als gevolg dat wij nu zomers tot onze enkels in hún moessonregen staan.

Door al die regen dus, was een groot gedeelte van de aangemelde partij zand volledig weggespoeld. Een medewerker begeeft zich naar de zandhoop voor het uitvoeren van de milieutechnische keuringen voor hergebruik. Hij loopt, uiteraard in een miezerige regen, naar de afvalberg en opeens ziet hij dat hij vanuit de berg wordt aangekeken door een… enorme schedel met holle ogen…

Nadat hij een veilige hoeveelheid collega’s heeft opgetrommeld durven ze de afvalberg steeds dichterbij te naderen tot uiteindelijk iedereen met handschoenen in de hoop zand staat te plukken. Her en der worden er beenderen uitgehaald. Soms klein als van een kaak, soms groter zoals een dij- of scheenbeen. Als eindelijk de regen stopt wordt het zelfs nog gezellig en loopt het uit op een wedstrijdje wie de meeste botten vindt. “Hoera, ik heb er weer een,” en het bot wordt op een steeds groter wordende bult gegooid.

Als de baas, die toch wel wat gewend is met zijn afval, een kijkje komt nemen schrikt hij zich een hoedje. Technisch gezien ziet hij de grond met skeletmateriaal nog steeds wel zitten. Als fundering onder paden was het idee. Toch bekruipt hem steeds meer twijfel. Is dat moreel wel verantwoord als je weet dat er skeletmateriaal tussen zit? En, stel dat het afkomstig is van een of ander gruwelijk misdrijf? Hij besluit dat hij met al deze vragen nooit meer een goede nachtrust zal vinden en concludeert heel terecht dat er eerst maar eens politie bij moet komen.

Na enig speurwerk ontdekt de rechercheur dat de skeletresten afkomstig zijn van een sloop- en bouwproject in de Groningse binnenstad dat werkzaam is op een plek waar vroeger het Suyderkerckhoff zat. Tot 1800 werden vrijwel alle ‘stadjers’ daar begraven. Bij de bouw van een bioscoop, nu tien jaar geleden even verderop, waren ook al resten gevonden. Deze zijn toen herbegraven op de Selwerderhof. Een mooi gedenkmonumentje siert het graf.

De rechercheur weet dat laatste niet maar besluit toch, nadat hij heeft vastgesteld dat er geen sprake is van een misdrijf, mij te bellen om te vragen hoe het nu verder met de resten.

Misschien eindigt het verhaal niet zo spectaculair als beloofd maar ik benadruk nog eens, het is wel waar gebeurd. Ik vind dat zowel de ondernemer als de politie heel goed gehandeld heeft. Het uiteindelijk bij mij melden van deze macabere vondst geeft de gelegenheid zorgvuldig en respectvol om te gaan met mensen die ooit geleefd hebben en op welke wijze dan ook een bijdrage geleverd hebben aan ons leven nu. Ik heb dan ook voorgesteld de resten te scheiden van het zand en her te begraven in hetzelfde graf als de resten die tien jaar geleden begraven zijn. Uit piëteit. En, zo gaat het ook gebeuren.

------------------------------

Hedy Suzanne Kunst-Vegter is teamleider Sectie Begraafplaatsen van de stad Groningen. Ze heeft de leiding over veertien gemeentelijke begraafplaatsen in Groningen, waaronder Selwerderhof.

Eerdere bijdragen van Hedy Suzanne Kunst-Vegter:
Kerst 2006
De pestvogel
Cemetery-watching
De infozuil
Lentekriebels
Grafkosten
Kindergraven
De grootst denkbare nachtmerrie
Terug naar archief...