DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 17-12-2001
ONNATUURLIJK STERVEN IN 2000

In 2000 stierven ruim 5000 mensen een niet-natuurlijke dood. Dat laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per persbericht weten. Dat is 1 op de 25, iets meer dan 140 duizend mensen bliezen dat jaar hun laatste adem uit. Er is sprake van een niet-natuurlijke dood als het overlijden is veroorzaakt door een van buitenaf komend onheil, zoals: moord/doodslag, zelfdoding en ongeval. Euthanasie heeft het CBS hierbij buiten beschouwing gelaten.

Ruim 2000 stierven door een privé-ongeval;
Ruim 1000 mensen overleden als gevolg van een verkeersongeval;
En bijna 100 personen door een bedrijfsongeval.
1500 personen kwamen om het leven door zelfdoding;
180 door moord of doodslag.

Dodelijke ongevallen
De meeste dodelijke ongevallen vinden plaats in de privé-sfeer, en dan aantal neemt de laatste jaren toe. Veelal betreft het een ongeval in of rond de woning. Vrouwen zijn daar vaker dan mannen het slachtoffer van, vooral vrouwen op hoge leeftijd (80 jaar of ouder). In de meeste gevallen overlijden zij als gevolg van een valpartij. Ook bij kinderen onder de 15 jaar is een ongeval in de privé-sfeer de belangrijkste oorzaak van een niet-natuurlijke dood.

Verkeersongevallen
Driekwart van de verkeersslachtoffers is van het mannelijk geslacht, en het zijn vooral jongeren en jongvolwassenen die zo aan hun einde komen. Twee van de drie verkeersslachtoffers is tussen de 15 en 30 jaar.

Zelfdoding
Ook door zelfmoord komen meer mannen dan vrouwen aan hun eind. In 2000 was twee derde van de zelfmoordenaars man. In de leeftijdscategorie van 30 tot 70 jaar komen meer mensen door zelfdoding om het leven dan door verkeersongevallen.
Verhanging is de meest voorkomende methode van zelfdoding, zowel bij mannen als vrouwen. Bijna 40 procent beëindigt zo het leven. Andere veel voorkomende methodes zijn het innemen van medicijnen en/of alcohol en het voor de trein springen. Relatief evenveel mannen als vrouwen springen voor de trein. Vrouwen nemen twee maal zo vaak als mannen medicijnen en/of alcohol in met een fatale afloop.

Moord of doodslag
Ook van de 180 dodelijke slachtoffers van moord of doodslag is twee derde man. De helft van de mannelijke slachtoffers is met een vuurwapen om het leven gebracht. Vrouwen komen vaker om het leven door verwurging of een steekwapen.

Bron: CBS
Terug naar archief...