DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 24-07-2007
VERLEGEN MAN STERFT VAKER AAN HARTAANVAL EN BEROERTE

Het extra ririsco om aan een hartaanval of beroerte te sterven loopt voor verlegen mannen zelfs op tot 50%! Dat blijkt uit onderzoek dat ruim 30 jaar duurde. De bewijzen lijken keihard.


Dat melden Amerikaanse wetenschappers in het vakblad Annals of Epidemiology. Het gaat om een onderzoek naar bijna 2000 mannelijke werknemers van een elektriciteitsbedrijf uit Chicago. Aan het begin van de studie registreerden de onderzoekers bepaalde karaktertrekken van de deelnemers met behulp van een vragenlijst. Dertig jaar later zochten ze naar een verband tussen die psychologische eigenschappen en de sterfte aan hart- en vaatziekten.

Zo’n verband blijkt duidelijk te bestaan: mannen met een sterke neiging om sociaal contact te mijden, lopen in vergelijking met 'getapte figuren' 50% meer kans om te sterven aan een hartinfarct of beroerte. Dit cijfer staat los van andere risicofactoren, zoals roken, overgewicht, een hoge bloeddruk of een hoog cholesterol.

Een verklaring voor het verband hebben de Amerikanen nog niet, maar ze vermoeden dat verlegen mannen een heftigere lichamelijke reactie op stress vertonen dan sociale types. Ze zouden een verhoogde concentratie van het stresshormoon cortisol in het lichaam. Het onderzoek sluit aan bij het groeiende inzicht dat zogeheten type-D-mensen extra kans lopen op hart- en vaatziekten. Dit zijn de binnenvetters met een sombere kijk op het leven. Ze hebben de neiging om veelvuldig negatieve emoties te ervaren, die ze vervolgens onderdrukken uit angst voor een afwijzing van hun omgeving.

Jolien Roos-Hesselink, cardioloog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, laat in Trouw weten onder de indruk te zijn van het Amerikaanse onderzoek. "Het verhoogde risico is aanzienlijk. Waarschijnlijk moeten we aan het karakter of de persoonlijkheid meer aandacht gaan schenken, zoals we dat al doen bij roken en overgewicht. Je kunt aan psychologische interventies denken. Of je zou alle mensen met zo’n karakter uit voorzorg op andere cardiovasculaire risico’s kunnen onderzoeken."

Terug naar archief...