DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 03-07-2007
MISS RITUEELBEGELEIDSTER

Gijsje Teunissen is gekozen tot ritueelbegeleidster van het jaar 2007. De bijzonder geslaagde grote uitvaartbeurs in de Grote Kerk Alkmaar, die zij organiseerde op 16 juni jongstleden, heeft vast bijgedragen aan haar uitverkiezing.


Gijsje Teunissen werd uitgeroepen tot ritueelbegeleidster 2007 op de landelijke ontmoetingsdag van de ritueelbegeleiders afgelopen zaterdag, 1 juli. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door Het Moment, een organisatie die ritueelbegeleiders opleidt, voor alle bij hen afgestudeerde ritueelbegeleiders.

Het beroep van ritueelbegeleider is redelijk nieuw en een keurmerk of erkende opleiding voor ritueelbegeleiders is er niet. Ritueelbegeleiders zijn feitelijk gesprongen in het gat dat is achtergelaten bij mensen die de kerk hebben verlaten. En het Moment is gesprongen in de behoefte aan een gedegen opleiding van ritueelbegeleiders.

Veel mensen hebben wel behoefte aan verdieping tijdens de uitvaart, maar vinden dat niet meer bij een kerk. Ritueelbegeleiders bieden nieuwe ideeën, inzichten bij het vorm geven aan een uitvaart tussen ‘kerk en niets’. En de ritiueelbegeleider kan namens de nabestaanden spreken tijdens een afscheidsviering van een dierbare bij de afscheidsviering, in crematoria of bij het graf.

Het is lastig uit te maken wat een goede ritueelbegeleider is. Tijdens een symposium in Utrecht in 2006 over ‘wilde rituelen’ werd gepleit voor een keurmerk voor vrijgevestigde ritueelbegeleiders die buitenkerkelijke rituelen aanbieden bij onder meer geboorte, huwelijk en uitvaart. Dit om wildgroei tegen te gaan. Alleen mensen die een gedegen opleiding hebben genoten, zouden het predikaat ‘erkend ritueelbegeleider’ moeten krijgen. Dan zou er echter eerst een erkende opleiding voor ritueelbegeleiders moeten komen.

Een goede ritueelbegeleider, zo werd gezegd tijdens het symposium, moet ruimdenkend zijn, een pastorale, invoelende houding hebben, voldoende weten van de diverse religies en levensbeschouwingen en bekend zijn met het bestaande materiaal aan teksten, beelden en vormen die bij rituelen worden gebruikt. Behalve wetenschappelijke vorming zou een opleiding ook de creativiteit van aspirant-ritueelbegeleiders moeten ontwikkelen.

Gijsje Teunissen is voorgedragen en gekozen als ritueelbegeleidster 2007 vanwege haar energie, stimulerende, motiverende kracht en haar enorme enthousiasme. Ze heeft een grote betrokkenheid en liefde voor het vak. Gijsje is zeer actief en heeft een brede kijk op de uitvaartwereld. Voor meer informatie, zie haar eigen website: www.charon-bij-afscheid.nl.

Terug naar archief...