DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 29-06-2007
PALLIATIEVE ZORG PAST BIJ JE, OF NIET

Uit onderzoek blijkt dat mensen die palliatieve zorg verlenen dit niet zozeer doen uit principe of vanuit een morele plicht ('het hoort'), maar vanuit een bepaalde morele houding. Palliatieve zorg past bij wat zij beschouwen als een goed leven.


Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven van patiŽnten met een levensbedreigende ziekte en hun familie. Gert Olthuis van de Radboud Universiteit in Nijmegen onderzocht wat deze zorgprofessionals beweegt om hun werkzame leven te wijden aan dergelijke zorg?

Dan blijkt dat palliatieve zorg past bij wat zij beschouwen als een goed leven. Palliatieve zorg verlenen, past bij de persoon die zij willen zijn.

Daarbij is zorg geen eenrichtingsverkeer. "Wat je geeft, staat in geen verhouding tot wat je ontvangt," merkte een geÔnterviewde verpleegkundige op. Er is een verbondenheid met het welzijn van de ander, wetend dat het welzijn van die ander een rol speelt bij dat van henzelf.

Terug naar archief...