DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 20-03-2007
WEBLOG VAN HEDY SUZANNE KUNST-VEGTER 4

De infozuil

De toenemende maatschappelijke belangstelling voor dood en rouw in de afgelopen decennia in Nederland, dwong gemeentes steeds meer het beleid ten aanzien van de eigen begraafplaatsen onder de loep te nemen. Dit was voorheen eigenlijk nooit nodig geweest.


Zo lang voldaan werd aan de wettelijke verplichting een begraafplek te bieden, was iedereen tevreden. Begraven heette in de volksmond ‘wegbrengen’, wat nauwelijks meer dan een half uurtje in beslag nam.

Gemeentes gebruikten de begraafplaats vooral als sluitpost op de begroting en keken er verder nauwelijks naar om. Termen als ontwikkeling, innovatie of vernieuwing, die in de rest van de gemeentelijke organisatie mettertijd steeds meer gemeengoed waren geworden, werden in relatie tot begraafplaatsen nog lange tijd smalend afgedaan als dijenkletsers.

Alhoewel er in kleinere gemeentes en dorpjes nog weinig veranderd is, mogen begraafplaatsen van veel grotere steden zich inmiddels verheugen in een steeds warmere belangstelling vanuit de eigen gemeentelijke organisatie. Het verbeteren van de dienstverlening naar de burger heeft momenteel bij veel gemeentes de hoogste prioriteit. Begraafplaatsen profiteren mee van deze positieve ontwikkeling.

In Groningen wordt in dit verband momenteel gewerkt aan het plaatsen van een informatiezuil bij de ingang van de begraafplaats. Met de zuil kan de begraafplaatsbezoeker ook buiten kantooruren een graflocatie opzoeken. Met het eenvoudig intoetsen van de naam en eventueel geboorte- en of overlijdensdatum zoekt de infozuil de graflocatie en wijst deze aan op een kaart van de begraafplaats. Dit kaartje waarop de looproute naar het graf staat aangegeven kan vervolgens geprint worden en meegenomen naar het aangegeven graf.

Voor een begraafplaats met een oppervlakte van 50 hectare waarvan er 30 in is gebruik voor begraven, is dit bepaald geen overbodige luxe. Je verdwaalt makkelijk, zeker als je niet goed bekend bent.

Gezien de vele vragen tijdens openingsuren van het loket naar graflocaties, ook van bezoekers uit den lande of zelfs het buitenland, denken we dat de infozuil in een behoefte voorziet. Na plaatsing eind april zullen we het zeker weten.

------------------------------

Hedy Suzanne Kunst-Vegter is teamleider Sectie Begraafplaatsen van de stad Groningen. Ze heeft de leiding over veertien gemeentelijke begraafplaatsen in Groningen, waaronder Selwerderhof.

Eerdere bijdragen van Hedy Suzanne Kunst-Vegter:
Kerst 2006
De pestvogel
Cemetery-watching

Terug naar archief...