DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 12-12-2006
WOORDEN VOOR BIJ DE UITVAART

Radiopastor ds. Aart Mak schreef het boek Met stomheid geslagen? Nieuwe taal en gebruiken bij uitvaarten. Ook voor mensen die niet meer kerkelijk zijn.


Hoewel de kerk in het leven van velen geen rol meer speelt, wordt haar hulp nog wel vaak ingeroepen rond het einde van het leven en bij de uitvaart. Er wordt in deze tijd nog nauwelijks geluisterd naar de kerk, toch krijgt de christelijke traditie op veel begrafenissen en crematies het woord. Het is daarom zaak op zulke momenten de juiste woorden te kiezen.

Met stomheid geslagen? wil helpen de juiste woorden te vinden voor een uitvaart. Het is volgens de auteur zowel een bezinnend als een praktisch boek. Hij begint door samen met de lezer te bepalen wat de dood nu eigenlijk is. Hoe wordt in deze tijd de dood beleefd? Vervolgens komen rituelen en gebruiken rond dood en uitvaart aan de orde en de rol van de uitvaartbegeleider hierin.

In het tweede, praktische deel reikt Mak stijl, taal en vormen aan die gebruikt kunnen worden bij en rond de uitvaart. Doel daarbij is dat de moderne mensen op een zinnige, authentieke en zelfs gelovige wijze steun ervaren bij de ontmoeting met de dood. Uiteraard wordt er een keur aan teksten en liederen gegeven.

Met stomheid geslagen? is uitgegeven door Uitgeverij Boekencentrum i.s.m. Kerk in Actie, kost 17,50, en is verkrijgbaar via de boekhandel en www.boekencentrum.nl. Isbn 90 239 2009 0.

Terug naar archief...