DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 04-12-2006
OPMERKELIJKE BERICHTEN

We ontdekten deze opmerkelijke nieuwsberichten wat later, vanwege een herfstvakantie in New York (zie foto), maar de overleden paus JP II schijnt postuum een longkankerpatiënt te hebben genezen en twee derde van de Japanse vrouwen tussen de 40 en 60 jaar denken dat het overlijden van hun man hun geluk niet zal aantasten.


Een Italiaanse bisschop beweert dat een jongeman in zijn bisdom op wonderbare wijze is genezen van longkanker - toch een ziekte waaraan de meeste mensen na openbaring snel overlijden - nadat paus Johannes Paulus II aan zijn vrouw in een droom verscheen.

Het Vaticaan bestudeert de documenten die hierop betrekking hebben. Mocht dit tweede wonder worden erkend dan komt de zalig- en heiligverklaring van paus JP II dichtbij. Kandidaten voor zaligverklaring moeten niet alleen een deugdzaam leven hebben geleid, maar moeten ook verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor medisch onverklaarbare genezingen na hun dood, door vanuit het hiernamaals de gebeden van gelovigen te beantwoorden. De zaligverklaring is de stap die ligt voor heiligverklaring, waarvoor het bewijs van twee wonderen noodzakelijk is.

Het Vaticaan bestudeert al enige tijd documenten omtrent een eerste wonder. Dat heeft betrekking op een Franse vrouwelijke religieuze die op onverklaarbare wijze zou zijn genezen van de symptomen van de ziekte van Parkinson, waaraan ook Johannes Paulus II zelf leed. De Franse religieuze zou genezen zijn op voorspraak van de paus.

En dan de Japanse vrouw. Die heeft het niet makkelijk, blijkt uit een enquête die het Japanse verzekeringswezen heeft gehouden onder veertigers en vijftigers om te zien hoe gelukkig men in het huwelijk is. De uitkomsten liegen er niet om.

De Japanse vrouwen zijn hun mannen liever kwijt dan rijk. De ontevredenheid zit erg diep. Tweederde van de ondervraagde vrouwen heeft niet het idee dat het overlijden van hun man hun geluk zal aantasten. Slechts eenderde is bereid om het graf met de echtgenoot te delen en maar een kwart zou in een eventueel tweede leven voor dezelfde man kiezen.

De vraag dringt zich op waarom veel Japanse echtparen nog bij elkaar blijven? De afgelopen decennia is het aantal scheidingen op hogere leeftijd inderdaad met rasse schreden toegenomen, maar de laatste twee jaar zien we juist weer een lichte afname. Waarschijnlijk is dit slechts de stilte voor de storm. De vrouwen wachten op het in werking treden van een wet die hun een groter aandeel toekent van het pensioen van hun ex-man.

Terug naar archief...