DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 26-11-2006
DUITSE PLASTINATEUR HEEFT NAVOLGING

Al jaren trekt de Duitse Gunther von Hagens volle tentoonstellingszalen met 'Körperwelten', een tentoonstelling van geplastineerde stoffelijke overschotten. De tentoonstelling is nooit in Nederland geweest. Wie dat tot nu toe zeer betreurde, kan nu terecht bij een navolger en concurrent van Von Hagens in de Beurs van Berlage in Amsterdam.


De tentoonstelling in de Beurs van Berlage heet 'Bodies the Exhibition'. De tentoonstelling wordt aldus aangekondigd op de eigen site: 'Echte lichamen zijn respectvol tentoongesteld en bieden u een fantastische kans om meer te weten te komen over het lichaam, de bouw ervan en de geheimen die het herbergt.'

De lichamen zijn geprepareerd volgens de methode van Von Hagens, namelijk plastinatie, waarbij het lichaamsvocht via een aantal tussenstappen vervangen wordt door een vloeibare kunststof die na toevoeging van een katalysator uithardt. Op de site wordt Von Hagens echter geheel niet genoemd en staat zelfs te lezen: 'Een uniek conserveringsproces, ontwikkeld door Dr. Roy Glover, maakt het mogelijk deze levensechte preparaten te laten zien.'

Bij navraag zegt de persvoorlichting van 'Bodies Amsterdam' dat het inderdaad klopt dat de lichamen zijn geplastineerd volgens de meythode die Von Hagens heeft ontwikkeld. Alleen is De tentoonstelling 'Körperwelten' van een andere organisatie. 'Een andere overeenkomst is dat bij Bodies The Exhibition ook de verschillende gezondheidsaspecten worden belicht (rokerslongen, kanker, buitenbaarmoederlijke zwangerschap, levercirrose, et cetera). Het verschil is dat Bodies geen gebruik maakt van dierlijke modellen, de menselijke modellen op een meer zorgvuldige manier weergeeft en het geheel een meer informatief karakter heeft.'

En evenals rond de tentoonstelling van Von Hagens is ook rond de tentoonstelling 'Bodies the Exhibition' veel controversie. In Trouw liet filosoof Rob van Gerwen horen: "Lijken respectloos tentoonstellen leidt tot een afname van respect voor levenden." Hij vergelijkt dit zelfs met de nazi's. "Die smolten lijken om tot zeep."

In de Verenigde Staten en Engeland, waar de tentoonstelling eerder te zien was, is ook commotie ontstaan over de herkomst van de lichamen. Volgens de organisator van de expositie zouden alle lichamen gekocht zijn bij een Chinese universiteit. Het zouden lichamen zijn van ongeïdentificeerde personen, maar mensenrechtenorganisaties vrezen dat er ook geëxecuteerden bij zitten. Dezelfde verdenking werd al eerder tegen Von Hagens uitgesproken. eerder. In Engeland is de wet aangescherpt. Organsiatoren van dit soort evenementen moeten voortaan bewijzen dat de overledenen bij leven toestemming hebben verleend om postuum tentoongesteld te worden. Nederland kent zulke regels niet.

De Beurs van Berlage zegt te beschikken over een verklaring van het Chinese ministerie van Volksgezondheid en van de betrokken universtiteit waarin staat de lichamen niet van gevangenen afkomstig zijn.

Gisteren, zaterdag, vond een actie plaats tegen organenroof in Amsterdam. Nederlandse beoefenaars van de in China verboden spirituele leer Falun Gong hebben zaterdag op de Dam in Amsterdam een demonstratie gehouden. Ongeveer 25 demonstranten voerden op de Dam een toneelstuk op tegen de orgaanroof op Falun Gongleden in China. Aanleiding voor de demonstratie op de Dam was de tentoonstelling in de Beurs van Berlage. "Het kan zijn dat de lijken die daar liggen van Falun Gong-beoefenaars zijn," zegt Peter Houben, voorzitter van de Stichting Falun Gong Nederland.

De demonstratie is ook bedoeld tegen de 'massale organenroof' die volgens de actievoerders in China plaatsvindt op vaak nog levende Falun Gong-beoefenaars.


Meer over Von Hagens:
Gezocht: Terminaal zieke patiënt

Publieke autopsie doorgegaan

Dr. Tod uitvoerig belicht

Terug naar archief...