DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 22-11-2006
VEEL ONWETENDHEID ROND ERFRECHT

Er is veel onwetendheid op het gebied van het erfrecht, vindt Klazien van Zwieten, en daar moet wat aan gedaan worden. Ze schreef al eerder het boek Erven zonder testament. Nu verscheen Wat kan ik bij testament regelen? Beide publicaties zijn geschreven op basis van zeshonderd voorbeelden uit de praktijk.


Mr. Klazien van Zwieten is ruim 25 jaar kandidaat-notaris geweest in Den Haag en op Curaçao. Zij heeft jarenlange ervaring in het erfrecht.

Maar liefst 50% van de boedelverdelingen eindigt in ruzie, constateerde de notariële beroepsorganisatie KNB onlangs. En daar ligt ook vaak onwetendheid aan ten grondslag. Als je de dingen niet goed regelt, kan dat verwarring en in het uiterste geval ruzie veroorzaken.

Ze vertelt in Trouw: "Een man belde mij onlangs dat zijn pleegmoeder op sterven lag. Ze had hem net verteld dat zij – in aanwezigheid van twee verpleegsters – op een blocnote had geschreven, dat al haar bezittingen na haar dood voor hem zouden zijn. Ik vertelde hem dat zoiets niet geldig is. De notaris moest dus à la minute naar de bedlegerige vrouw toe. Haar nichten en neven wisten niets van het testament, met het gevolg dat na de begrafenis de familie het voor elkaar wist te krijgen de man met hulp van de politie uit huis te zetten. De man was in paniek, bang dat de familie er alsnog met de kostbare schilderijen vandoor zou gaan. Uiteindelijk heeft de notaris de familieleden op de rechten van het pleegkind gewezen, precies zoals de vrouw het in haar testament had vastgelegd."

Dat veel mensen weinig verstand hebben van erfrecht blijkt wel uit de vraag die ze nog steeds af en toe krijgt: of het opschrijven van je laatste wil op een blocnote rechtsgeldig is. Niet dus, zegt ze in Trouw. "Je kunt wel in een brief schrijven dat na je dood je geld naar de dierenbescherming moet, maar dat is niet geldig. Je kunt hopen dat je familie je wil zal eerbiedigen, maar de dierenbescherming kan nooit aankloppen om het geld op te eisen."

Van Zwieten wil met haar boeken, die ze in eigen beheer uitbrengt, op een heldere en toegankelijke manier het nieuwe erfrecht dichter bij de mensen te brengen. Kijk op www.bepino.nl voor de wijze van bestellen.

Terug naar archief...