DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 15-11-2006
NIEUWE BOEKEN

Er is weer van alles te lezen op het gebied van begraafplaatsen. Een greep uit de rijke oogst voor lange winteravonden.


Hans Blankestijn, Hens Dekker en Ben van Laar schreven Begraven in Rhenen (€ 24,95, 248 p., 300 afb.). Het boek geeft een uitgebreid beeld van 4000 jaar omgaan met de dood in Rhenen, en brengt oude verhalen en bijna vergeten gebruiken weer tot leven. Aanleiding is het 75-jarig bestaan van uitvaartonderneming Smit. Het boek beschrijft bestaande en verdwenen begraafplaatsen, alsmede oude en nieuwe begrafenisrituelen. Minder bekende feiten en gebeurtenissen worden opgediend: de opgraving van een oud grafveld op de Donderberg in 1951 waarbij een rel ontstond, het mysterie van de vele graven uit 1648 in de Cunerakerk, het Engelse kerkhof aan de Veerweg waar behalve Engelse soldaten ook kinderen zijn begraven, het veenlijk dat in het turfveld werd gevonden, in de Rijn aangespoelde lijken, grafkelders als opbergplek van sterke drank en spoken op de begraafplaats.

Edwin Maes schreef Soestbergen, Utrechts ‘Aardse Paradijstuin’ (ISBN 90 5479 088 1, € 15,-, uitgegeven door Stichting Publikaties Oud-Utrecht). Het boek beschrijft de geschiedenis van begraven in Utrecht en op de eerste algemene begraafplaats van deze stad: Soestbergen. Het boek bevat tevens een wandeling langs de bijzondere graven van deze monumentale begraafplaats, met uitleg over de symboliek op het graf en de levensloop van de overledene.

Ten slotte zijn er weer diverse nieuwe delen verschenen in de Reeks Funeraire Cultuur van Vereniging De Terebinth. Henk de Feijter schreef Flevoland & Lelystad (ISBN 90 74455 06 9, € 9,98, 64 p.). “Een nieuwe stad is dan een waarlijke gemeenschap als zij haar doden bij zich houdt,” zei in de jaren zeventig de latere commissaris van de koningin in Flevoland, Han Lammers, over de inrichting van Almere. Almere en de andere woonkernen in de jongste provincie van Nederland kregen zorgvuldig geplande begraafplaatsen. Dit deeltje uit de reeks Funeraire Cultuur stelt de maakbare samenleving van Flevoland centraal.

Terug naar archief...