DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 14-09-2006
BEVOLKINGSDALING, VERGRIJZING EN STERFTECIJFERS

Afgelopen dinsdag vond er een studiemiddag plaats in Utrecht voor beheerders en bestuurders van begraafplaatsen en crematoria. Ze leerden dat er behalve een vergrijzing (goed voor de branche) ook een bevolkingsdaling zit aan te komen. En dat heeft weer heel andere gevolgen.


Spreker Peter Hovens, directeur van een eigen bestuurskundig adviesbureau en oprichter van het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid, hield de zaal voor dat een bevolkingsdaling op zich niet erg is, als je er maar rekening mee houdt.

De bevolkingsdaling, die waarschijnlijk voor heel Nederland rond 2035 een feit zal zijn (in Limburg is die al in 2002 begonnen), is een gevolg van de vergrijzing, de ontgroening (minder geboorten, minder jeugd) en minder immigranten.

De bevolkingsdaling zal geen gevolgen hebben voor de sterftecijfers, omdat de vergrijzing (de grote groep babyboomers worden oud) er voor zal zorgen dat de uitvaartbranche in de (nabije) toekomst vooral een groeisector zal zijn. Het heeft wel gevolgen voor de arbeidsmarkt, daar zal een krapte ontstaan. Diverse branches/werkgevers zullen moeten knokken om de arbeidskrachten. "Maak het aantrekkelijk om in uw sector te werken," gaf hij de toehoorders mee.

Hovens constateerde nog twee ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvaartbranche: een verdere verkleuring van de samenleving en meer koopkracht bij ouderen. Het eerste zal er vooral toe leiden dat uitvaartondernemers ook steeds meer kennis moeten hebben van de speciale wensen van allerlei verschillende bevolkinsggroepen en dat er ongetwijfeld behoefte zal komen aan meer islamitische begraafplaatsen. De toenemende koopkracht bij ouderen is uitermate gunstig voor de uitvaartwereld, ouderen zullen niet alleen meer geld gaan uitgeven aan reizen, leuke hobby's en andere luxe uitgaven, maar wellicht ook aan een uitvaart die meer mag kosten, een duurder eigen graf en een exclusievere grafsteen.

Wie meer wil weten over de bevolkingsdaling, ga naar www.bevolkingsdaling.nl.

Terug naar archief...