DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 05-09-2006
OVERHEID VRAAGT 45-PLUSSER DONOR TE WORDEN

Donoren blijken vooral voort te komen uit de leeftijdscategorie 45-49 jaar. Dus wil de overheid aan de 800.000 Nederlanders in deze leeftijdscategorie die niet in het donorregister zijn geregistreerd een uitnodiging sturen om zich alsnog te laten registreren.


De bevolkingsgroep in de leeftijd van 45 tot 49 jaar lijkt de meest voor de hand liggende groep om een mailing van het donatieformulier aan te richten, gevolgd door de leeftijdscategorie 50-54 jaar.

Deze conclusie is gebaseerd op drie verschillende gegevens. Allereerst op gegevens over de bereidheid van mensen, die zich niet hebben geregistreerd als donor, om zich alsnog te laten registreren. Deze bereidheid is bij mensen tussen de 25 en 65 jaar ongeveer gelijk. Onder mensen boven de 65 jaar neemt deze bereidheid af. Daarnaast blijken huidige donoren vooral voort te komen uit de leeftijdscategorie 45-49 jaar, gevolgd door de categorie 50-54 jaar. Tenslotte blijkt uit cijfers van het donorregister dat in de leeftijdscategorie 45-49 jaar bijna 800.000 niet geregistreerden voorkomen.

Er speelt ook nog een andere overweging: de toename van het aantal donoren zal langduriger zijn als een relatief jonge groep wordt aangeschreven, vergeleken met een oudere groep. Het effect van een mailing in de leeftijdscategorie 45-49 jaar zal een duur hebben van ongeveer 15 jaar. Na die periode zullen de geregistreerden uit deze leeftijdsgroep een leeftijd bereiken waarin minder vaak tot orgaandonatie wordt overgegaan.

Terug naar archief...