DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 10-08-2006
ROUWCAFé IN BREDA

In de meeste café's zal de bediening en de clientèle het je niet in dank afnemen als je er de hele avond treurend en rouwend bijzit en je over niets anders weet te praten dan je overleden geliefde. In het rouwcafé ontvangen ze je met open armen.Het lijkt niet de meest voor de hand liggende combinatie: rouw en café. Bij het woord café moet je denken aan een plek van samenkomst waar iedereen welkom is, waar je met anderen in contact kunt komen, waar je wat kunt drinken en waarvoor je geen afspraak hoeft te maken.

En dat is precies wat Humanitas Breda met het Rouwcafé beoogt: een avond waar ieder die met dood en rouw te maken heeft de kans krijgt om daarover met anderen van gedachten te wisselen. Voor mensen die een ingrijpend verlies hebben geleden en in hun omgeving daarvoor niet (of niet meer) de aandacht krijgen die zo helpend en steunend kan zijn. Of voor mensen die, om welke reden dan ook, affiniteit hebben met rouw. Humanitas Breda wil voor deze groep mensen avonden gaan aanbieden onder de naam Rouwcafé.

Toch zal het niet helemaal als een gewoon café zijn, want de eerste avond (4 september) begint met een lezing door Jef Boeckmans. Hij is monnik en Zen-leraar en woont in de abdij Maria Toevlucht in Zundert. Het thema van zijn lezing zal zijn 'Dood als inwijding'. Na de lezing wordt het gesprek in kleinere groepjes voortgezet, waarbij men met elkaar van gedachten kan wisselen. Het is de bedoeling met elkaar in gesprek te komen rond het verwerken van verlies.

Wat wel als een gewoon café is, is dat het niet nodig is om je van te voren aan te melden. De toegang is gratis en eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.

De eerste bijeenkomst van het Rouwcafé vindt plaats op maandag 4 september van 19.30 - 21.30 uur in de ontmoetingsruimte van Zorgcentrum de IJpelaar, Overakkerstraat 111 te Breda.

Terug naar archief...