DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 31-07-2006
DELA IS BLIJ DE BESTE TE ZIJN, MAAR DIE VERVELENDE GRAFKOSTEN

Het stond al weer een tijdje geleden in de krant: De Dela uitvaartverzekering komt als beste natura verzekering uit de bus. Ere wie ere toekomt, dus we willen het graag alsnog vermelden. Maar die grafkosten blijft Dela dwars zitten.


Dit resultaat kwam tevoorschijn uit een onderzoek van de Consumentenbond. Zelf sparen voor de uitvaart weegt niet op tegen het rendement dat wordt behaald bij de goed beoordeelde uitvaartverzekeraars.

De Consumentenbond vergeleek de natura uitvaartverzekering van de grootste aanbieders van Nederland. Bij een natura uitvaartverzekering regelt de verzekeraar na overlijden de begrafenis of crematie zoals afgesproken in de polis. Bij een kapitaalverzekering daarentegen wordt geld uitgekeerd dat gebruikt kan worden voor de uitvaart.

De Consumentenbond schrijft in de Geldgids van juli/augustus: 'Uit ons onderzoek komt het standaardpakket van Dela wat betreft de prijs en voorwaarden als beste naar voren' en 'alleen Dela vergoedt de volledige kosten van een eigen graf.' Daar moet wel de aantekening bij worden gemaakt dat het door Dela vergoede graf in gemeenten waar ook algemene graven worden uitgegeven, per definitie altijd een algemeen graf is. In een algemeen graf worden in korte tijd drie personen begraven (soms ook zes, twee keer drie naast elkaar), mensen die tijdens het leven vreemden waren voor elkaar, maar toevallig kort na elkaar overleden zijn.

Volgens de Consumentenbond heeft Dela met de natura-uitvaartverzekering de meest royale regeling, mede doordat Dela als enige partij de gemeentelijke grafkosten vergoedt.

Maar het zijn nu juist die gemeentelijke grafkosten die Dela nu behoorlijk dwars beginnen te zitten. Jarenlang zijn de grafrechten in veel gemeenten hetzelfde gebleven, jaarlijkse verhogingen bleven uit. Nu diverse gemeenten hun grafrechten weer op een aanvaardbaar niveau proberen te brengen (aanvaardbaar wil zeggen: zo veel mogelijk proberen kostendekkend te werken), betekent dit dat Dela op onvoorziene kosten wordt gejaagd.

Martin Kersbergen van Dela heeft in een eigen Dela-persbericht laten weten dat Dela 'blij is dat er een kwalitatief en gedegen onderzoek is uitgevoerd door een objectieve partij. Niet alleen omdat we een goede beoordeling krijgen maar ook, en vooral, omdat dit onderzoek veel helderheid verschaft aan de consument over de verschillende soorten uitvaartverzekeringen en de aanbieders.' Maar die grafkosten...

Kersbergen: 'In bepaalde gemeenten zijn de grafkosten de afgelopen jaren met wel tientallen procenten gestegen. De grafkostenstructuur die verschillende gemeenten hanteren zijn zeer onduidelijk en ondoorzichtig. Het gevolg is dat de tarieven die gemeenten in rekening brengen sterk verschillen. Daarnaast bestaan er per gemeente grote procentuele verschillen bij de jaarlijkse verhoging van grafkosten.'

Dela zegt hierin graag te willen opkomen voor de consument die een polis heeft waarin grafkosten niet worden vergoed, want deze kan zeer onaangenaam worden verrast door de hoge extra kosten die aan gemeenten moeten worden betaald. Maar ja, dat is dus geen Dela-verzekerde.

Maakt niet uit, zegt Dela. Het bedrijf wil dat de hele branche zich hard maakt om dit punt hoog op de politieke agenda geplaatst te krijgen. Kersbergen: 'Hoewel alle andere verzekeraars de grafkosten niet of slechts gedeeltelijk vergoeden, hopen wij dat zij hun maatschappelijke rol toch willen oppakken. Tot nu toe nemen de andere uitvaartverzekeraars hieromtrent geen standpunt in. Maar ook hun klanten krijgen hier uiteindelijk toch mee te maken. Alleen als we ons hier samen sterk voor maken, kunnen we de verdere stijging van de grafkosten tegengaan.'

Of Dela moet de eigen verzekering gaan aanpassen. Een verzekeraar als Yarden horen we inderdaad niet over de (te hoge) grafkosten, maar die hebben de premies dan ook ge´ndexeerd op basis van verhogingen van, onder andere, grafrechten.

Meer over de hoge grafrechten:
Mag het wat kosten!
Uitvaartwereld ruziet om grafprijzen

Terug naar archief...