DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 26-06-2006
WET OP DE LIJKBEZORGING EINDELIJK NAAR RAAD VAN STATE

Het heeft 'even' geduurd, maar eindelijk is de aangepaste Wet op de lijkbezorging voor advies aan de Raad van State gezonden. Enkele jaren geleden hebben alle partijen in de uitvaartwereld op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken in het kader van een evaluatie van de wet suggesties voor wijzigingen ingediend.


Ze hebben er lang op moeten wachten voordat die aanbevelingen tot resultaat leidden. Nu is de aangepaste wet dan eindelijk naar de Raad van State gestuurd. De volledige tekst van het wetsvoorstel wordt pas openbaar gemaakt bij indiening bij de Tweede Kamer, maar toch zijn enkele aanpassingen al bekend.

Zo zullen kinderen die onverwacht overlijden, altijd onderzocht moeten worden door een onafhankelijke lijkschouwer. Hiermee hoopt en verwacht men kindermishandeling beter op het spoor te komen.

Voor begraafplaatsen zal het mogelijk worden het grafrecht eerder te laten vervallen bij verwaarlozing van het onderhoud van het graf. Ook de bewaartermijn van urnen in crematoria zal mogelijk aangepast worden. Het begrip ‘verbranden’ zal in de wetstekst vervangen worden door het in het gewone taalgebruik gebruikte begrip ‘cremeren’.

Tenslotte zullen er wijzigingen worden doorgevoerd die de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verlagen. De houder van een begraafplaats hoeft geen moeite meer te doen om het adres te achterhalen van een rechthebbende wanneer deze een bericht moet ontvangen over het aflopen van de termijn van het grafrecht.

Terug naar archief...