DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 06-06-2006
NEDERLANDERS MINDER OUD MET MEER BEPERKINGEN

Dachten we toch echt met zijn allen steeds ouder te worden, komen wetenschappers met onderzoeken waaruit blijkt dat dit voor de meeste ons omringende landen wel geldt, maar voor ons eigen land niet.


In Nederland stijgt de gemiddelde levensverwachting minder en het aantal beperkingen op hogere leeftijd neemt toe. Deze uitkomst die uit diverse onderzoeken naar voren komt, is afgelopen week gepresenteerd op de REVES conferentie in VU Medisch Centrum in Amsterdam.

REVES is een internationaal netwerk op het terrein van onderzoek naar gezondheidsverwachting en lichamelijke beperkingen. Jaarlijks praten onderzoekers tijdens een meerdaagse conferentie over de relatie tussen veroudering en gezondheid en de trends in de tijd die hierbij zijn aan te geven. De organisatie is dit jaar in handen van prof. Dorly Deeg, strategisch hoogleraar epidemiologie van de ouderdom en tevens wetenschappelijk directeur van The Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA).

Over de hele wereld bereiken mensen een hogere leeftijd en in veel landen ook in een betere gezondheid. Nederlandse en Zweedse studies laten echter zien dat dit in deze 2 landen niet het geval is. Oudere inwoners van Nederland en Zweden ervaren met het klimmen der jaren juist meer lichamelijke beperkingen.

Een tweede belangrijk thema tijdens deze conferentie: de last van ziekte en ongezonde leefgewoonten. Obesitas werd besproken (obese mannen leven twee jaar korter en obese vrouwen zelfs drie jaar) en een inactieve levensstijl. Een inactieve leefstijl, zo kan met cijfers worden aangetoond, heeft een grote invloed op gezondheid. Dit leidt zowel bij mannen als bij vrouwen vanaf 25 jaar tot een verkorting van de levensverwachting met 7 jaren. Het betekent tevens voor vrouwen dat zij 15 jaar met lichamelijke beperkingen moeten leven en voor mannen 11 jaar.

Terug naar archief...